Onderwijsassistent

Het Middelland College biedt naast vmbo kader ook een mbo 1 opleiding aan voor leerlingen die meer nodig hebben dan alleen onderwijs. Het is een kleine school met zo’n 65 leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Het Middelland College is een VSO waar
iedere dag weer iets te leren valt. Werken met onze jongeren maakt dat iedere dag weer anders is. 
De school geeft de leerlingen een modern gerenoveerd gebouw, met een technieklokaal, inpandige gymzaal en een eigen keuken. Door de kleinschaligheid ben je als teamlid belangrijk en zet je samen met je collega’s binnen deze school het onderwijs neer. Jij als
docent stimuleert leerlingen hun eigen vaardigheden te ontwikkelen, waardoor ze leren probleemoplossend en proactief te handelen. Dat vinden wij belangrijk, want naast de leerling hebben ook de docent, het gezin van de leerling en de samenleving baat bij deze
vaardigheden. Binnen de school streven we naar een leeromgeving die veilig, waarderend en empatisch is. Wij geloven dat deze invalshoek preventief werkt, zodat conflicten leiden tot een mogelijkheid om te leren. 
Onze leerlingen ondervinden onderwijsbelemmeringen als gevolg van psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblematiek. Door de inzet van Positive Behavior Support (PBS) proberen wij een positief, voorspelbaar en veilig schoolklimaat te creëren waarin alle
leerlingen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen. Hierdoor kunnen leerlingen zich optimaal ontwikkelen. In samenwerking met leerlingen, ouders en ketenpartners maken we duidelijke afspraken hoe we met elkaar om willen gaan. Op deze manier proberen we een
transparante, duidelijke, en betrouwbare samenwerking aan te gaan met alle partijen.
 

Gerelateerde artikelen