Onderwijsassistent/ leerkrachtondersteuner

Waar kom je te werken
Het Heer Bokel College biedt onderwijs aan ongeveer 130 leerlingen van 12 tot en met 20 jaar die onderwijsbelemmeringen hebben ten gevolge van psychiatrische problematiek. Vaak zijn dit leerlingen met in de basis meer internaliserende psychiatrische problemen.
Met ons enthousiaste en hardwerkende team verzorgen wij onderwijs op niveau HAVO . Het onderwijs op het Heer Bokel College vindt zijn uitgangspunten in de kerndoelen van het regulier voortgezet onderwijs. Er wordt gewerkt met dezelfde methoden en lesopzet
als in het regulier voortgezet onderwijs. Uitgangspunt is het behalen van een regulier diploma of plaatsing in regulier onderwijs. Maar zeker ook om vaardigheden te ontwikkelen waardoor de leerlingen uiteindelijk in de maatschappij op een goede manier kunnen
functioneren.
Onze school is gevestigd in het centrum van Rotterdam, op loopafstand van het Centraal Station. Naast de docenten bestaat ons team uit twee orthopedagogen: een schoolcoach, een intern begeleider, een decaan, een conciërge en een administratief medewerker.

Wat ga doen?
Als onderwijsassistent/ leerkrachtondersteuner ondersteun je de docenten en het ondersteunend personeel op allerlei vlakken. Je kunt ingezet worden in de verschillende klassen. De belangrijkste taken zijn ondersteuning bij de kooklessen, handvaardigheidlessen,
praktische lessen van scheikunde en natuurkunde.

Gerelateerde artikelen