Direct naar content

Onderwijsassistent – onderbouw

Vacature: onderwijsassistent (0,4FTE) – onderbouw per 13 oktober 2022

Ons verhaal
Stichting BOOR draagt zorg voor kwaliteit in het onderwijs. Wij verzorgen (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken. Ongeveer 80 scholen vallen onder onze stichting, waaronder De Piloot.

De Piloot is een cluster 4 school en biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. De Piloot biedt vanuit kennis en ervaring speciaal onderwijs aan leerlingen met internaliserende en externaliserende gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek.

Rekening houdend met de stimulerende en belemmerende factoren van de leerling wordt een positieve bijdrage geleverd aan de groei en ontwikkeling van de leerling. De school heeft een duidelijk sociaal en gestructureerd klimaat waarbinnen de leerling zich veilig en thuis kan voelen om op een positieve manier zich verder te ontwikkelen.

De Piloot heeft kleine groepen van maximaal 14 kinderen, de groepsleiding bestaat uit een leerkracht en in de meeste groepen een onderwijsassistent. Als onderwijsassistent ben je ondersteunend aan de leerkracht. Je stuurt bij op gedrag en geeft extra instructie waar nodig.

Er is op De Piloot een groot aantal gespecialiseerde medewerkers aanwezig zoals; orthopedagogen, logopedisten, maatschappelijk werker, vakleerkrachten gymnastiek, handvaardigheid en koken.

Het leukste aan De Piloot zijn uiteraard onze leerlingen! En als bonus krijg je er ook een gemotiveerd team bij wat houdt van een uitdaging.

  • De Piloot hanteert een continurooster. De leerlingen gaan elke dag van 8:30-14:00 uur naar school.
  • De werktijden van het personeel zijn: 08:00 uur t/m 16:30 uur.

Het onderwijsbeleid

Alle leerlingen van De Piloot hebben hun eigen, persoonlijke problematiek. Dit vraagt van alle medewerkers een speciale basishouding:

  • Begrip voor het soms ongrijpbare gedrag van de leerling;
  • Vertrouwen hebben in een positieve ontwikkeling van ieder kind;
  • Positief benaderen van de leerlingen;
  • Kunnen variëren in didactische en pedagogische werkwijzen.

Eén van de basisvoorwaarden voor elke leerling om zich te kunnen ontwikkelen is een gevoel van veiligheid. Door hun complexe problematiek hebben veel kinderen dit gevoel van veiligheid verloren. De Piloot realiseert een klimaat waarin angsten en onzekerheden bij kinderen zoveel mogelijk kunnen worden overwonnen, waarbinnen een klimaat van veiligheid en acceptatie ontstaat, kinderen (weer) durven nieuwsgierig te zijn en de wereld te onderzoeken en leren om op positieve wijze contacten met anderen aan te gaan. Bewust streven we het opdoen van succeservaringen na. De ontwikkeling van sociale vaardigheden is een vast onderdeel van hetprogramma. Acceptatie van het kind en begrip voor de manier waarop een stoornis zich kan uiten, blijkt uit de manier waarop we de leerlingen benaderen en hen helpen zich te ontwikkelen.

Hoe verder?

Zie jij aansluiting met ons verhaal? Enthousiast of nieuwsgierig geworden? Leuk! Voor informatie of vragen kun je contact opnemen met de afdelingsleider onderbouw Tamara Hulshoff, 010 – 4205314

Wil je direct solliciteren? Stuur dan je C.V. en motivatie via de sollicitatiebutton.