Direct naar content

Onderwijsassistent Speciaal Onderwijs

De Schreuderschool is een PCBO-school voor speciaal onderwijs (SO ZMLK, cluster 3) in de wijk Lombardijen in Rotterdam-Zuid. We werken met een team van 32 collega’s. De school heeft 90 leerlingen en zijn verdeeld over 8 groepen.
 
Vanuit ons motto:
‘Spreid je vleugels en leer te vliegen, op weg naar je toekomst’ werken we aan diverse leerdoelen met leerlingen. We gebruiken ‘Zien’ om de sociaal-emotionele ontwikkeling te bevorderen. Met de methodiek van ‘Stichting leerKracht’ werken we aan een professionele
verbetercultuur binnen de school. Het concept ouderbetrokkenheid 3.0 ondersteunt de samenwerking met ouders.
 
PCBO bestaat uit 3 kindcentra, 11 peuterspeelzalen, 23 basisscholen en 4 speciaal (basis)onderwijs-scholen. Wij geven met 875 collega’s protestants-christelijk onderwijs aan 7600 peuters en leerlingen. Onze scholen worden adequaat ondersteund door een bestuursbureau.

 

Gerelateerde artikelen