Direct naar content

Onderwijsassistent Speciaal Onderwijs

De Regenboog is een PCBO-school voor speciaal onderwijs (ZMLK- cluster 3) in de wijk Ommoord in Rotterdam-Noord. We werken met een team van 37 collega’s. De school heeft 85 leerlingen die zijn verdeeld over 8 groepen.
 
Het welbevinden en de veiligheid van onze leerlingen borgen we op verschillende manieren. Met de slogan ‘groeien doen we samen’ geven we aan wat de kern van onze visie is.
We gebruiken ‘Zien’ als leerlijn voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.
De leraren stellen zelf doelen en stemmen hun onderwijs daarop af met behulp van het concept ‘mediërend leren’.

PCBO bestaat uit 3 kindcentra, 11 peuterspeelzalen, 23 basisscholen en 4 speciaal (basis)onderwijs-scholen. Wij geven met 875 collega’s protestants-christelijk onderwijs aan 7600 peuters en leerlingen. Onze scholen worden adequaat ondersteund door een bestuursbureau.

 

Gerelateerde artikelen