Direct naar content

Onderwijsassistent VMBO ‘de KansKlas’ Middelland College

Wij zijn per schooljaar 2022-2023 op zoek naar een ervaren onderwijsassistent die méér wil doen dan lesgeven alleen. Jij wil graag werken met een interessante doelgroep en vindt sociale en/of emotionele problematiek naast het lesgeven een uitdaging. De
functie betreft 18 uur per week maar dit is in overleg aan te passen. Je standplaats is Rotterdam en salariëring en rechtspositie zijn conform de cao-PO. Deze functie voor onderwijsassistent in schaal 6. De onderwijsassistent zal begeleid worden door een ervaren
docent.
 
Waar kom je te werken?
Het Middelland College biedt onderwijs aan circa 65 leerlingen binnen het vmbo kaderberoepsgerichte leerweg jaar 1 tot en met 4 en mbo entree. De leerlingen zijn verdeeld over vijf klassen met gemiddeld twaalf leerlingen. Het Middelland College biedt op het
vmbo twee profielen aan: zorg & welzijn en dienstverlening & producten. Voor onze mbo entree opleiding kunnen leerlingen kiezen uit alle bestaande opleidingsrichtingen.
Onze leerlingen ondervinden onderwijsbelemmeringen als gevolg van psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblematiek. Door de inzet van Positive Behavior Support (PBS) proberen wij een positief, voorspelbaar en veilig schoolklimaat te creëren waarin alle
leerlingen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen. Hierdoor kunnen leerlingen zich optimaal ontwikkelen en worden gedragsproblemen zoveel mogelijk voorkomen of vroegtijdig aangepakt. In samenwerking met leerlingen, ouders en ketenpartners maken we duidelijke
afspraken hoe we met elkaar om willen gaan. Op deze manier proberen  we transparant, duidelijk, betrouwbaar en veilig voor iedereen.
 
De KansKlas
Op het Middelland College zijn er leerlingen die in een TOM zitten (Traject Onderwijstijd op Maat). Dit traject is bedoeld voor leerlingen die om uiteenlopende redenen niet kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijsproces van vijf dagen. Deze leerlingen krijgen
dan vrijstelling voor bepaalde schooltijden. Hierbij zijn ook specifieke afspraken gemaakt over terugtreding tot het reguliere onderwijsprogramma. Veelal gaat het om externaliserende leerlingen die voor hun eigen veiligheid of de veiligheid van anderen niet
teveel en te lang belast kunnen worden in een sociale omgeving. 
Het Middelland College is vorig jaar gestart met een pilot gefinancierd door de gemeente. We zijn gestart met een klas waarbij de verantwoordelijkheid en intensieve betrokkenheid bij de leerlingen met een TOM traject gekoppeld wordt aan één mentor. Het doel
is dat leerlingen worden geactiveerd en thuiszitten voorkomen wordt. Hiertoe wordt ingezet middels twee poten: sport en beweging en online onderwijs. Leerlingen krijgen een uitdagend en interessant lesaanbod waarbij thuis op het juiste niveau gewerkt kan worden.
Er is actieve begeleiding vanuit school hierop. Daarnaast wordt er op sociaal gebied gewerkt aan de leergebiedoverstijgende kerndoelen. Dit wordt gedaan door sport en beweging en sociale vaardigheidslessen fysiek op school. Door leerlingen niet alleen thuis
te laten zijn maar in groeps- of individueel verband te laten samenkomen wordt langdurig thuiszitten voorkomen. Het online onderwijs is nadrukkelijk geen kopie van het bestaande fysieke onderwijs maar een andere vorm van onderwijs waarbij digitale middelen
ten volle worden benut.
Vanwege het succes van afgelopen jaar, wil het Middelland College in samenwerking met de gemeente een doorstart maken en naast de leerlingen van het Middelland College ook reguliere vmbo kader leerlingen (tijdelijk) laten instromen. Vandaar zijn we opzoek naar
versterking die samen met de huidige docent deze leerlingen online les gaat aanbieden.