onderwijsassistent Yulius MFC

Het MFC is een kleine VSO school op Rotterdam Zuid. Op deze school bieden wij onderwijs aan leerlingen met een licht verstandelijke beperking (LVB)en (het vermoeden van) psychische problemen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Het onderwijs met uitstroom
perspectief arbeid bestaat uit drie fases in plaats van leerjaren en is ook op maat gemaakt.
De school heeft een klein betrokken team professionals dat ernaar streeft voor elke leerling een welkome sfeer te creëren. Wij vinden het van groot belang dat alle leerlingen zich kunnen ontplooien en zich veilig voelen.
Veel leerlingen van MFC hebben aanvullende zorg nodig, om thuis, op school of in hun vrije tijd goed te kunnen functioneren en zich te kunnen ontwikkelen. MFC heeft een integrale aanpak als mogelijkheid voor de leerlingen die dit nodig hebben. Alle leerlingen
van deze school volgen een (dag)behandeling bij Pameijer.

Jouw verantwoordelijkheden
Samen met de docent ben je verantwoordelijk voor het onderwijsprogramma in jou klas. Jouw klas is klein, maximaal 14 leerlingen opgesplitst in twee groepen van 7 leerlingen. Je ondersteunt en helpt de docent bij het aanbieden van het onderwijs en kan met kleine
groepjes leerlingen didactische ondersteuning bieden. Daarnaast draag je samen met de docent zorg voor een prettig klassenklimaat en help je de leerlingen op sociaal emotioneel niveau te groeien. Je helpt ook bij de administratie en het klassenmanagement van
de klassen, het kopiëren van stukken, het aannemen van de telefoon etc., maken deel uit van je werkzaamheden. Je bent onderdeel van het team van MFC en werkt ook nauw samen met de samenwerkingspartner Pameijer.