Operationeel manager Taalschool

Vacature Operationeel manager taalschool (32 – 40 uur)
 
SNTR voert de Z-route uit in Rotterdam en een zestal omliggende gemeenten. Statushouders burgeren in door middel van deze Z-route. Ze volgen taalles, participeren en krijgen individuele begeleiding. Ons doel is dat iedereen duurzaam mee kan doen in de Nederlandse
samenleving. Voor dit nieuwe programma zoeken wij een Operationeel manager taalschool.

Wie zijn wij?
Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR) is in 2016 opgericht door Stichting de Verre Bergen (SDVB), een Rotterdamse stichting die maatschappelijke initiatieven opzet en financiert.
De Z-route is een inburgeringsroute voor statushouders uit Rotterdam en zes omliggende gemeenten die meestal weinig onderwijs hebben gehad. Ons programma is erop gericht dat deelnemers zich thuis voelen in Nederland en actief meedoen in de samenleving. Dit
doen we door deelnemers uit te dagen en bewust te maken van hun eigen kracht zodat zij zichzelf kunnen redden in de maatschappij.
Deelnemers volgen een intensief taalprogramma en een participatie aanbod op maat. SNTR geeft zelf participatie lessen, zoals digitale vaardigheden, rekenen en werken in Nederland, en koopt ook aanbod in, zoals mindfulness trainingen en lessenseries over o.a.
de arbeidsmarkt en gezond leven. Daarnaast heeft SNTR een uitgebreid aanbod van vrijwilligersplekken, activiteiten in de wijk en leerwerktrajecten. In alles wat we doen staan kwaliteit en hoge verwachtingen van de deelnemers centraal. 

Hoe wij werken bij SNTR
SNTR is een organisatie met een sterke maatschappelijke drive om bij te dragen aan de integratie van statushouders en een sterke focus op kwaliteit. De organisatiecultuur is mensgericht met veel ruimte voor persoonlijk contact en gezelligheid. Een groot deel
van onze medewerkers staat in direct contact met de doelgroep (huurders & cursisten), zoals de docenten, participatiecoaches, officemanagers en team huisvesting.
Er werken momenteel ongeveer 38 medewerkers. De verwachting is dat de organisatie nog verder zal groeien in 2024.
 
Wat ga je doen?
De Operationeel manager taalschool (manager) is verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen van onze Z-route, in nauwe samenwerking met de directeur. De manager heeft  een belangrijke brugfunctie tussen het ontwikkelteam en de uitvoerende teams in
de Z-route.
De manager overziet en coördineert de dagelijkse activiteiten binnen de school, zoals de administratieve processen, planning van de lessen en activiteiten en het beheer van faciliteiten met betrekking tot de leslocaties. Dit met als doel om de kwaliteit van
ons programma te borgen.
De manager geeft leiding aan het team, inspireert en motiveert. Het team bestaat uit participatiecoaches, taaldocenten, coördinatoren en vrijwilligerscoördinatoren (samen 25 medewerkers).
De manager is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het team en de medewerkers. De manager heeft bij het ontstaan van een vacature scherp aan welk profiel een kandidaat moet voldoen, zorgt bij indiensttreding voor een gedegen onboarding, voert ontwikkelgesprekken
met de medewerkers, coacht, begeleidt verzuim en voert de gesprekken voortkomend uit de performance cyclus. Daarbij is de manager het aanspreekpunt voor de medewerkers en signaleert teambrede ontwikkelbehoefte. Ook monitort de manager de voortgang van de deelnemers
en de resultaten van het team op basis van de stuurinformatie over de trajecten.  
Daarnaast denkt de operationeel manager taalschool mee over de ontwikkeling van het programma. De ontwikkeling van de Z-route is primair belegd bij een apart ontwikkelteam, wat wordt geleid door de directeur. De operationeel manager denkt mee waar nodig en
zorgt voor succesvolle implementatie van nieuwe ontwikkelingen in het team dat de Z-route uitvoert.
Specifiek voor de teams binnen de Z-route ziet de manager toe op de naleving van de contractafspraken met de gemeente, richtlijnen van het Blik op Werk keurmerk, AVG regelgeving en Arbowetgeving.
Tot slot is de manager samen met het management verantwoordelijk voor de algemene organisatie. De manager heeft een voorbeeldrol en is het aanspreekpunt binnen de Z-route voor de medewerkers.
De Operationeel manager taalschool rapporteert aan de directeur.
 
Wie zoeken wij?
Wij zoeken een manager die een uitdaging ziet in deze nieuwe functie binnen onze jonge organisatie en hier verder vorm aan kan geven. Een manager die met het management team de schouders eronder wil zetten, gedreven is om resultaten te behalen en ons gemotiveerde
team kan leiden.
 
Onze kandidaat heeft aantoonbare managementervaring, stelt prioriteiten voor zichzelf en haar team en schakelt gemakkelijk tussen diverse zaken die op een dag aandacht vragen.
De manager heeft een voorbeeldrol, draagt de visie van SNTR uit in het dagelijks handelen. Door een goede balans tussen mensgerichtheid en zakelijkheid is de manager in staat om nieuwe ontwikkelingen transparant en op een juiste manier over te brengen naar
het team.