Direct naar content

Orthopedagoog onderwijs

Het Reijerwaard College is een school voor voortgezet gespecialiseerd onderwijs gelegen in Rotterdam. De school biedt onderwijs aan ongeveer ongeveer 65 leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar op het niveau VMBO theoretische leerweg (TL). Wij zorgen
voor goed onderwijs, gecombineerd met de juiste ondersteuning en zorg waar dat nodig is. Op het Reijerwaard College streven we naar een veilig pedagogisch klimaat. Het team geeft onze leerlingen een gevoel van rust en veiligheid, zodat ze tot leren en ontwikkelen
kunnen komen en de mogelijkheid hebben hun eigen talent te ontwikkelen. Hiermee bereiden we ze voor op vervolgonderwijs, zoals het MBO.
 
Yulius
Yulius is een aanbieder voor gespecialiseerd onderwijs en specialistische geestelijke gezondheidszorg. Yulius onderwijs bestaat uit 14 scholen, 3 SO en 11 VSO scholen. De scholen staan in Gorinchem,Dordrecht, Rotterdam, Barendrecht, Spijkenisse en Schiedam
en bieden de leerroutes praktijkgericht onderwijs tot en met HAVO.
De specialistische zorg is ingedeeld in klinische- en ambulante geestelijke gezondheidszorg en woonvormen.
Bij Yulius werken ruim 1.800 mensen. Dit zijn o.a. docenten, orthopedagogen, psychiaters, psychologen, verpleegkundig specialisten, intern begeleiders, sociotherapeuten, activiteitenbegeleiders, onderwijsondersteunend personeel, ervaringsdeskundigen vrijwilligers
en daarnaast verschillende staf en lijnfunctie collega’s. 
Samen zetten wij ons 24/7 in om ons onderwijs ,onze zorg en begeleiding zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag en behoefte van onze  leerlingen en cliënten.
 
Context Yulius Onderwijs
De werkzaamheden worden verricht binnen Stichting Yulius Onderwijs. Yulius Onderwijs biedt (voortgezet) gespecialiseerd onderwijs en begeleiding aan leerlingen van 4 tot 20 jaar met psychische problemen. Yulius Onderwijs wordt aangestuurd door de directie onderwijs.
Deze bestaat uit twee algemeen directeuren. De scholen worden aangestuurd door schooldirecteuren. Op de scholen werken verschillende typen docenten/(vak)leerkrachten en gespecialiseerd (onderwijs-) ondersteunend personeel.
 

Gerelateerde artikelen