Parttime leerkracht groep 6 of 7

De Klaver Carnisse staat in de wijk Charlois en is volop in ontwikkeling.
We werken met een team van 44 collega’s en we hebben ongeveer 300 kinderen.
Naast de groepen 1 t/m 8 is er ook binnen het gebouw een peuterspeelzaal aan de school verbonden, Het Kleine Klavertje.

Met de methode "Speelplezier" werken we in de onderbouw spelenderwijs aan de doelen die we als school hebben gesteld.
We werken opbrengstgericht en er wordt veel tijd een aandacht besteed aan de vakken taal, rekenen en lezen.
Ons motto is "Samen groeien naar succes" waarbij we drie belangrijke kernwaarden hanteren:
Samenwerken met ouders, Goede resultaten en De toekomst van onze leerlingen.

PCBO
Schoolbestuur PCBO bestaat uit 3 kindcentra, 11 peuterspeelzalen, 21 basisscholen en 4 speciaal (basis)onderwijsscholen. Met 995 collega’s geven wij protestants-christelijk onderwijs aan 9000 peuters en leerlingen. Onze scholen worden adequaat ondersteund door
een bestuursbureau.

Gerelateerde artikelen