Direct naar content

Parttime leerkracht midden- of bovenbouw

De Parel is een PCBO-school in de wijk Beverwaard in RotterdamZuid. We werken met een team van 40 collega’s. De school heeft zo’n 300 leerlingen verdeeld over 13 groepen. Verder heeft de school 4 peuterspeelzaalgroepen.

Onze missie is: samen sterk, voor nu én een glansrijk later!
Wij zijn een ‘Lekker Fit’ school en ons team werkt met de technieken van ‘Teach like a Champion’.
Een school waar je rust en structuur ziet, proeft en ervaart.
Leerlingen krijgen extra ondersteuning in de vorm van verlengde instructie, remedial teaching en de plusklas.

PCBO
Schoolbestuur PCBO bestaat uit 3 kindcentra, 11 peuterspeelzalen, 21 basisscholen en 4 speciaal (basis)onderwijsscholen. Met 995 collega’s geven wij protestants-christelijk onderwijs aan 9000 peuters en leerlingen. Onze scholen worden adequaat ondersteund door
een bestuursbureau.