Pedagogisch conciërge

Het Middelland College biedt onderwijs aan circa 65 leerlingen binnen het vmbo kaderberoepsgerichte leerweg jaar 1 tot en met 4 en mbo entree. De leerlingen zijn verdeeld over vijf klassen met gemiddeld twaalf leerlingen. Het Middelland College biedt op
het vmbo het profiel ‘zorg & welzijn’ aan. Voor onze mbo entree opleiding kunnen leerlingen kiezen uit alle bestaande opleidingsrichtingen.

Als pedagogisch conciërge draag je mede zorg voor een veilig schoolklimaat in en rond de school. Je draagt zorg voor de uitvoering van ondersteunende werkzaamheden en verricht zelf technische en ondersteunende diensten. Je bent gastheer van onze school, hebt
oog voor leerlingen en zorgt voor een goed pedagogisch klimaat en treedt op bij conflicterend gedrag
van leerlingen.

Jouw verantwoordelijkheden 
Jij wilt graag werken met deze doelgroep en vindt naast het uitvoeren van conciërge taken het ondersteunen van leerlingen bij hun sociale en/of emotionele een uitdaging! Om het contact met de leerlingen tot stand te kunnen brengen, verwachten wij van jou dat
je een goede band opbouwt met de leerlingen. Dit doe je door rust, positiviteit en acceptatie uit te stralen. Op die manier creëer je een veilige omgeving, waarin de leerling zich vertrouwd voelt.

Je houdt van afwisseling in werkzaamheden en ondersteund het team waar nodig zodat het primaire proces ongehinderd door kan gaan.