Schooljaar 2023-2024 Leerkracht onderbouw

Wat houdt de functie in?
In het nieuwe schooljaar starten wij onze 4e kleutergroep!

Voor deze groep 1/2 zijn we op zoek naar een fulltime leerkracht of twee parttime leerkrachten. 
Je maakt een bewuste keuze voor de MMK, waar veel diversiteit is. Voor onze kinderen is goed onderwijs en een warme, veilige omgeving van groot belang. Wij willen dat ieder kind en hun ouders gezien worden.

In de onderbouw werken we thematisch. De thema’s worden samen met onze peuterspeelzaal ‘De Beestenboel’ en groep 3 voorbereid. Spelend leren staat centraal. Goed woordenschatonderwijs, begrijpend luisteren en rekenen, staan ook op het programma.

Leren moet ook leuk zijn! We ondernemen daarom tijdens het hele schooljaar veel activiteiten met de kinderen. Deze activiteiten kunnen zowel op als buiten school plaatsvinden. Er is een goede en fijne samenwerking tussen onze kleutergroepen. De onderbouw collega’s
bereiden samen lessen voor en plannen thema’s gezamenlijk.

Lijkt onze MMK-school jou een fijne werkplek? Wil je volgend schooljaar in een enthousiast, gezellig en professioneel team werken? Én genieten van onze blije kinderen? Dan is deze vacature wellicht de juiste match voor jou!

Minister Marga Klompéschool
We zijn trots op onze MMK school. Een school die volop in ontwikkeling is. Waar een hoop werk is verzet en we met elkaar werken in een fijne, sfeervolle en leerrijke omgeving voor kinderen en collega’s en de deur altijd open staat voor onze ouders.
De MMK school is een Dalton school. Ons daltononderwijs zorgt voor aandacht voor ieder kind, heeft oog voor elkaar en geeft ruimte voor zelfstandigheid, samenwerken en verantwoordelijkheid. Hierdoor leiden we kinderen op tot ‘fearless human beings’; stevige
wereldburgers, zonder vrees. De kinderen zijn onze ambassadeurs en we vinden het belangrijk om hun mening mee te nemen in de ontwikkeling van onze school. Op de MMK is ruimte voor plezier, om te leren, dingen uit te proberen en fouten te maken. Daarnaast is
er aandacht voor de creatieveen culturele ontwikkeling. Wij willen ook een goeie opleidingsplek zijn voor studenten. We willen graag bijdragen aan de ontwikkeling van onze toekomstige collega ‘s.
Kinderopvang de Beestenboel is onderdeel van de Minister Marga Klompéschool. De daltonkinderopvang brengt onze peuters al de basisbeginselen van het daltononderwijs bij. De Beestenboel werkt nauw samen met de groepen 1/2. Ze werken gedurende het jaar aan de
dezelfde thema’s, volgens het principe van ‘Spelend leren’.
Het enthousiaste team zorgt er elke dag weer voor dat wij bovenstaande kunnen waarmaken. Eerlijk zijn naar elkaar, transparant zijn, kritisch kijken naar je eigen handelen en een goede communicatie dragen hier aan bij. Daarnaast vinden we plezier en gezelligheid
heel belangrijk. De MMK-school is een leuke en leerzame werkplek.