Direct naar content

Schoolmaatschappelijk Deskundige – 24 uur

iHUB gaat voor een veerkrachtige generatie in 2040. Hierbij nemen we de levenslust van kinderen en jongeren als vertrekpunt. Om ons ideaal te realiseren zoeken wij collega’s met energie en een hart dat klopt voor kinderen en jongeren.

Ben jij een verbinder? Zorg jij ervoor dat alle stukken op de juiste plaats terecht komen en iedereen met elkaar in gesprek komt zodat de hulpvraag van de ouders op het gebied van maatschappelijke thema’s goed in kaart is? Zet je deze kwaliteiten graag in voor onze ouders, dan hebben wij voor jou dé baan op onze locatie Mr Schats Noord in Rotterdam!

Wat ga je doen
Je vervult een brugfunctie in de driehoek ouder(s) – school – hulpverlening. Je verzamelt en beoordeelt hulpvragen (met betrekking tot de thuissituatie, zowel gevraagd als ongevraagd) en maatschappelijke thema’s benodigde informatie. Bijvoorbeeld over de aard en herkomst van problemen, de sociale kaart, hulpverlenings- en doorverwijzingsmogelijkheden naar een wijkteam. Je ondersteunt en begeleidt ouders/verzorgers van leerlingen die zijn doorverwezen naar een instelling voor aanvullende en/of vervolghulp. Je denkt bijvoorbeeld met ouders mee wanneer zij gaan scheiden. Daarnaast neem je deel aan voorlichtingsbijeenkomsten en ben je betrokken bij (thematische) ouderavonden en organiseer je deskundigheid bevorderende bijeenkomsten voor het team. Je bent de schoolcontactpersoon voor instanties zoals HALT, het Jeugdeducatiefonds en gemeente op het gebied van o.a. armoedebestrijding. Je biedt ondersteuning aan leerkrachten bij probleemverheldering en/of het voorbereiden van oudergesprekken en gesprekken met externe betrokkenen. Je stelt rapportages op van/voor leerlingenbesprekingen en rapporteert dit tevens in Parnassys. Binnen de school treedt je op als casemanager, waarbij je hulp- en dienstverlening coördineert, en treedt je op als verzuimcoördinator en vertrouwenspersoon. Tevens doe je meldingen in het kader van SISA, Veilig Thuis en Jeugdbescherming. Je denkt mee bij het opstellen van het crisisdraaiboek en hebt een rol bij een eventuele uitvoering hiervan. Je neemt deel aan de schoolbrede studiedagen en het overige trainings- en studieaanbod.

Op Mr. Schats Noord wordt veel aandacht besteed aan pedagogische aspecten, waarbij het onderwijs centraal staat. Onze leerlingen hebben primaire gedrags- en persoonlijkheidsproblemen, veelal voortkomend uit angst, gebrek aan basisveiligheid, en/of een verstoorde gezins- en opvoedingssituatie en/of organische problemen. Dit uit zich vaak in een overschrijding van de tolerantiegrens ten opzichte van de sociale omgeving. In wezen is er sprake van een conflict tussen het kind en zijn opvoedingsmilieu. Deze sociaal-emotionele problematiek gaat vaak samen met slechte schoolprestaties, geringe motivatie en slechte concentratie. Het gaat veelal om heel kwetsbare kinderen met een negatief zelfbeeld. Onze school ziet het als haar opdracht om deze in hun ontwikkeling bedreigde kinderen dusdanige onderwijsleersituaties aan te bieden, dat ze zich zowel in emotioneel, sociaal als cognitief opzicht zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. In onze visie vormt een positief zelfbeeld één van de belangrijkste fundamenten, waarop een kind kan bouwen aan zijn ontwikkeling. Vanuit een groeiend zelfvertrouwen leert een kind om te gaan met zijn omgeving.

Wat vragen wij van jou

 • Je bent in het bezit van het diploma HBO Social Work / Maatschappelijk werk of vergelijkbaar;
 • Je hebt kennis van de sociale kaart van de regio Voorne Putten, Rotterdam;
 • Je hebt affiniteit en recente, relevante ervaring met onze doelgroep;
 • Jouw communicatieve vaardigheden zijn zeer goed en je kunt in verbinding blijven met onze leerlingen, ouders, verzorgers en externe partijen;
 • Als persoon ben je een doorzetter, flexibel, enthousiast en sta je stevig in je schoenen.

Wanneer je bij ons komt werken vragen wij om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

Wat bieden wij jou

 • Een tijdelijk dienstverband van 24 uur per week met uitzicht op een dienstverband van onbepaalde tijd; Startdatum per 1 augustus 2022;
 • Salaris conform CAO Primair Onderwijs, de functie is ingedeeld in schaal 9 OOP. Het salaris bedraagt minimaal € 2.591,-en maximaal € 3.902,- bruto per maand bij een fulltime (40 uur per week) dienstverband;
 • Een prettige en toegankelijke werksfeer in een dynamisch team waar samenwerking voorop staat;
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering, fietsplan, gedeeltelijke teruggave vakbondscontributie, reiskostenvergoeding (vanaf 7 kilometer) en 428 verlofuren per jaar inclusief feestdagen bij een fulltime dienstverband;
 • Voldoende mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen;
 • Overige arbeidsvoorwaarden conform CAO Primair Onderwijs.