schoolmaatschappelijk werker (SMW) VO, 0,8 fte

Wegens het doorstromen van een collega zijn wij op zoek naar een professionele schoolmaatschappelijk werker.
Wolfert Tweetalig
Wolfert Tweetalig is de grootste en bekendste tweetalige opleiding voor vwo en havo in Nederland. Wij bieden onze leerlingen eigentijds, innovatief onderwijs in een internationaal georiënteerde omgeving waarin ze leren wat het betekent om wereldburger te zijn. Niet alleen door het curriculum, maar ook door samenwerking met leerlingen in het buitenland, uitwisselingen, reizen en internationale stages. Zij leren Engels op near native niveau te gebruiken.

De school is meer en veelzijdiger dan een leerinstituut. Het coachingsprogramma van Wolfert Tweetalig ondersteunt onze leerlingen om vanuit een growth mindset hun zelfregulerend vermogen aan te spreken zodat zij de wereld met open vizier en vol initiatief en zelfvertrouwen tegemoet treden.

Wij zijn WOLF; Wereldwijs, Ondernemend, Leergierig en Flexibel. Onderwijs aanbieden dat passend is voor de toekomst, betekent leerlingen de gelegenheid geven wereldwijs, ondernemend, leergierig en flexibel te zijn. En dat is precies wat Wolfert Tweetalig doet.

Taakgebieden:

 1. Schoolondersteuning

Mede vormgeven van de zorgstructuur; het verbeteren van de kwaliteit van de zorg; consultatie en advies aan docenten, coaches en directie. Ontplooien van activiteiten in het kader van preventie. Communiceert duidelijk en regelmatig naar betrokken partners binnen school. Zorgt voor een herkenbare aanwezigheid op school. Is transparant naar alle betrokkenen over wat ze kunnen verwachten van de SMW’er, wat betreft aanwezigheid en werkzaamheden. Proactief: denkt mee met de school over wat beter kan en waar de SMW’er aan kan bijdragen

 1. Hulpverlening aan leerlingen en ouders/verzorgers

Kortdurende psychosociale hulpverlening leerlingen en hun directe omgeving. Zichtbaarheid naar ouders/verzorgers, leerlingen en collega’s. Laagdrempelig en makkelijk aanspreekbaar. Op vraag van de school groepen leerlingen begeleiden en andere vormen van groepsaanbod organiseren en uit te (laten) voeren. Bijdragen aan en sturen op ‘1G1P’.

 1. Toeleiding naar speciale en geïndiceerde zorg

Verwijzen van ouders en leerlingen naar voorzieningen en/of naar vormen van zorg waarvoor een indicatie nodig is. Monitoren na doorverwijzing en contact houden met ouders of de zorg goed verloopt en het gewenste resultaat heeft. De SMW’er bemiddelt zonodig.

Wat vragen wij van jou

 • Je bent in het bezit van een hbo/hbo+ diploma – psychologie, pedagogische wetenschappen, maatschappelijk werk, Master Educational Needs of een andere relevante opleiding of werkervaring.
 • Ervaring in SMW of jeugdhulpverlening.
 • SKJ geregistreerd
 • Beschikt over kennis en vaardigheden over interculturele communicatie;
 • Vaardigheid om vanuit een intermediaire positie samen te werken en strategisch te handelen
 • Je verwijst tijdig door naar externe hulp daar waar langdurige of intensieve begeleiding van een leerling nodig is. Daarnaast ben je in staat professionalisering te verzorgen over specifieke thema’s en ontwikkelingen.
 • Je brengt ondersteuningsbehoeften van de leerling in kaart, geeft praktische adviezen over de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in relatie tot gedrag, gericht op hoe we ermee gaan om in school.
 • Creatief meedenken met de school bij activiteiten m.b.t. preventie en het schoolklimaat en waar nodig participeren bij de uitvoering;
 • Beschikt over kennis en vaardigheden voor het ondersteunen van docenten en mentoren/coaches met informatie en consultatie;
 • Secuur en vaardig in registratie; goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Je hebt een brede kennis van de mogelijkheden binnen de wet- en regelgeving rondom passend onderwijs.
 • Beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Wat hebben wij jou te bieden

 • Een functie die gewaardeerd wordt op schaal 9 cao-VO
 • Een innovatieve en initiatiefrijke werkomgeving
 • Een hecht ondersteuningsteam
 • Opleidingsmogelijkheden om je als counselor te ontplooien
 • Een MacBook van school
 • De kans om met leerlingen op reis te gaan
 • Een levendige personeelsvereniging

Zorg jij voor een veilige omgeving en ben je in staat het maximale uit een leerling te halen? Ben je bereid nauw samen te werken met je collega’s uit het ondersteuningsteam, het managementteam en onze mentoren en coaches? Beschik jij over uitstekende communicatieve vaardigheden en ben je in staat om met ouders en leerlingen op niveau te communiceren? Dan past deze vacature goed bij je. Solliciteer en kom met ons in contact.

Nadere informatie en solliciteren:
Wij ontvangen je cv en motivatiebrief graag in pdf format via wtsollicitaties@wolfert.nl. Bij vragen over de vacature en de procedure kan je terecht bij management assistent Anja te Wierik via awi@wolfert.nl of 010-8907724. Zodra we je sollicitatie ontvangen hebben en er wederzijdse interesse is nodigen we je uit voor een eerste gesprek.