Schoolmaatschappelijk werker

Vanwege de start van een schoolzorgteam in het nieuwe schooljaar is er uitbreiding van uren SMW.
De Wilhelminaschool en peuterspeelzaal Eigenwijs zijn gevestigd in een monumentale school in Rotterdam-Charlois. Samen verzorgen zij opvang en onderwijs aan kinderen van 2 tot ruim 12 jaar. Beide teams zijn volledig geïntegreerd en zorgen voor een goede doorgaande
lijn.

Elk kind verdient een goede basis. Een stabiele omgeving waar je wordt gezien. Om dit te kunnen waarmaken worden onze leerkrachten en voorschoolleidsters door veel experts en specialisten ondersteund. Als (voor)schoolmaatschapppelijk werker kun je onderdeel
gaan uitmaken van dit mooie team.

Dit zoek jij in een baan

 • Een zelfstandige, uitdagende functie waarin je mogelijkheden hebt om je te ontwikkelen en te ontplooien in een prettige werksfeer.
 • Samenwerken in een zorgstructuur in een doorgaande lijn tussen peuterspeelzaal en basisschool.
 • Binnen het team schoolmaatschappelijk werk is er ruimte voor intervisie, werkbegeleiding, deskundigheidsbevordering en collegiale consultatie.
 • Onze nieuwe schoolmaatschappelijk werk collega ontvangt gedegen inwerkbegeleiding.
 • PCBO biedt een tijdelijke arbeidsmarkttoelage op alle scholen.
 • Ook bieden wij goede overige secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een extra reiskostenvergoeding woon-werk, fietsregeling, goed pensioen, arbeidsongeschiktheidsverzekering, eindejaarsuitkering en 428 verlofuren.

Hier herken jij jezelf in

 • Je bent een belangrijke schakel tussen kind/ouders, de school, het wijkteam en andere deskundigen.
 • Je bent pro-actief, zoekt de verbinding en bent in staat om consultatie te geven aan leerkrachten en voorschoolmedewerkers.
 • Je kunt kortdurende hulpverlening bieden aan ouders in relatie tot de omgang met hun kinderen of aan de kinderen zelf.
 • Je hebt een afgeronde HBO opleiding social work/maatschappelijk werk
 • Je hebt een nieuwsgierige houding naar verschillende levensovertuigingen en beschouwt deze als waardevol voor de ontwikkeling van leerlingen.

Hart voor ontwikkeling
Wij zien onze PCBO scholen als een stabiele kracht in de dynamische omgeving van Rotterdam. Een oefenplek waar iedere leerling in veiligheid zijn of haar talenten kan ontwikkelen. Waar éxtra aandacht is voor leerlingen die dat nodig hebben, waar iedere leerling
welkom is en zich ook welkom voelt. Waar binnen het levensbeschouwelijke onderwijs wordt uitgegaan van een gelijkwaardige ontmoeting tussen alle leerlingen en collega’s. En dat doen we al meer dan 125 jaar. PCBO stimuleert de professionele ontwikkeling van
alle werknemers en biedt uitstekende begeleidingsprogramma’s voor starters en zij-instromers. Individueel en in teamverband wordt scholing ingezet om eigentijds onderwijs vorm te geven. Word jij ook een PCBO ‘hart’ werker?