stagiair Kinder- en Jeugdpsychologie / Schoolpsychologie / Orthopedagogiek (master)

Het Expertisecentrum Eenheid Zorg is een onderdeel van SARO (Samen Ambitieus Rotterdams Onderwijs). Het werk is voornamelijk gericht op jongeren tussen de twaalf en achttien jaar.
 
Wie werken er?
Het Expertisecentrum bestaat uit een team van GZ-psychologen, psychologen, orthopedagogen en psychologisch medewerkers.
 
Wat biedt het Expertisecentrum?
Het Expertisecentrum biedt psychodiagnostisch onderzoek, (groeps)behandeling en begeleiding van jongeren. Daarnaast hebben we een ondersteunende en adviserende rol naar scholen toe. Wij werken volgens de beroepscodes en richtlijnen van het Nederlands Instituut
van Psychologen, de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen en Stichting Dyslexie Nederland.
 
Wat ga je doen als stagiair?
Twee dagen per week diagnostiek en (groeps)behandeling op het Expertisecentrum en één dag per week meelopen met een psycholoog op een school (begeleiding van leerlingen mogelijk). Diverse aard van problematiek, zowel internaliserende als externaliserende problemen.
 
Mogelijkheid tot behalen Diagnostiek Aantekening
 
Er is één plek per jaar beschikbaar. De stage duurt het hele schooljaar en start per 26 augustus 2024.