Technisch onderwijsassistent (TOA)

Voor onze locatie in Rotterdam zoeken wij een:
TOA – technisch onderwijsassistent (0,6 fte).

Wat ga je doen 
Als Technisch Onderwijsassistent verricht je les ondersteunende taken voor de vakken scheikunde, natuurkunde en biologie. Je komt in een team met andere TOA’s te werken waarbij je samenwerkt en elkaar zo nodig vervangt. 
  Je bent van grote waarde bij het ondersteunen van de practica lessen: 

  • Je bereidt practicum- of demonstratieproeven voor en test nieuwe proeven uit.  
  • Je instrueert en begeleidt leerlingen bij het uitvoeren van de practica, onder verantwoordelijkheid van de docent.  
  • Je houdt toezicht op de leerlingen in de practica-ruimte.  
  • Je controleert de door leerlingen gedane waarnemingen, proeven en gevonden onderzoeksresultaten en geeft hen feedback. 

Daarnaast verricht je ondersteunende werkzaamheden, zoals het doen van bestellingen en het klaarzetten, opruimen en onderhouden van apparatuur en practicummateriaal. Ook assisteer je bij buitenschoolse activiteiten en kan het voorkomen dat je surveilleert bij
toetsen.