Vakdocent Gym

Bij de Juliana van Stolbergschool omarmen we onze waarden Betrokkenheid, Persoonlijke groei en Verantwoordelijkheid als stevige basis van ons werk-, leer- en leefklimaat.

Onze onderwijsvisie
Wij werken volgens de principes van Rotterdams Goud-onderwijs gebaseerd op de
Uncommon schools in Amerika. Hierbij spelen de technieken van Teach like a Champion en het doordacht passend lesmodel een grote rol. Verder ligt de focus op rekenen, taal en sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Wij vinden bewegen
en gezonde voeding belangrijk. We bieden een goede ondersteuningsstructuur, waarbij leren met en van elkaar centraal staat.

Onze school
In het dynamische Liskwartier staat de Juliana van Stolbergschool al bijna 100 jaar! Met buurtorganisaties werken we nauw samen om school, wijk, en kinderen te verbinden. We betrekken ouders actief bij de school en de ontwikkeling van hun kinderen.

Ons team
Rotterdams Goud betekent werken met een operationeel leider, een inhoudelijk leider, een leerling decaan en een intern begeleider. De leerkrachten hebben ervaring met ‘Teach Like a Champion’, hebben daardoor een duidelijke instructiestijl en weten keuzes te
maken in het onderwijsaanbod. Ook werken we nauw samen de kinderopvang KSH. We vinden het daarbij belangrijk dat we met gevoel, kennis en begrip van en voor verschillende culturele achtergronden werken.

Kijk ook op www.jvstolberg.nl

Voor informatie en sollicitatie:
Mail met de directeur Maarten Neomagus
m.neomagus@kindenonderwijsrotterdam.nl

We nodigen je van harte uit óók te reageren als de wtf en de schaal nog niet helemaal passen bij je kennis, ervaring en wensen. Vacatures kunnen bijvoorbeeld door meerdere parttimers worden ingevuld. We gaan graag in gesprek om te kijken wat wel kan!

Op deze school is de arbeidsmarkttoelage van toepassing.

#wijzijnSARO
Juliana van Stolbergschool is onderdeel van SARO. SARO is de naam waaronder Kind en Onderwijs Rotterdam en
LMC Voortgezet Onderwijs sinds 1 januari 2024 samen verder zijn gegaan.
Samen Ambitieus Rotterdam Onderwijs van 0 tot 18 jaar.