Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Kindcentrum De Hoeksteen staat in de wijk Pendrecht en telt ongeveer 310 leerlingen. Ons team bestaat uit zo’n 35 enthousiaste mensen die met kinderen en ouders "Samen bouwen aan morgen".

Wij bieden basisschool, peuterspeelzaal en kinderopvang onder één dak. De tussenschoolse opvang wordt verzorgd door Feyenoord, hierin staat naast het bewegen ook het sociale aspect centraal. Wij zijn een Vreedzame School en bieden kinderen toekomstgericht onderwijs
door de inzet van tablets en laptops, maar ook door kinderen hun interesses en talenten te laten ontdekken.

PCBO
Schoolbestuur PCBO bestaat uit 3 kindcentra, 11 peuterspeelzalen, 21 basisscholen en 4 speciaal (basis)onderwijsscholen. Met 995 collega’s geven wij protestants-christelijk onderwijs aan 9000 peuters en leerlingen. Onze scholen worden adequaat ondersteund door
een bestuursbureau.

Hart voor ontwikkeling
Wij zien onze PCBO scholen als een stabiele kracht in de dynamische omgeving van Rotterdam. Een oefenplek waar iedere leerling in veiligheid zijn of haar talenten kan ontwikkelen. Waar éxtra aandacht is voor leerlingen die dat nodig hebben, waar iedere leerling
welkom is en zich ook welkom voelt. Waar binnen het levensbeschouwelijke onderwijs wordt uitgegaan van een gelijkwaardige ontmoeting tussen alle leerlingen en collega’s. En dat doen we al meer dan 125 jaar. PCBO stimuleert de professionele ontwikkeling van
alle werknemers en biedt uitstekende begeleidingsprogramma’s voor starters en zij-instromers. Individueel en in teamverband wordt scholing ingezet om eigentijds onderwijs vorm te geven. Word jij ook een PCBO ‘hart’ werker?