Direct naar content

Pedagogisch coach/beleidsmedewerker

De Bogermanschool noemt zich een wereldschool in een wereldstad! In onze school bevindt zich onze peuterspeelzaal Baloe.
We streven naar een optimale samenwerking met de kleuterbouw vanuit het ‘kwaliteitsversterkend handelen vroegschoolse educatie basisscholen’. Wij zijn een ‘Rotterdams Goud’ school. Ons team werkt met de technieken van ‘Teach like a Champion’ en kenmerkt zich
door een sterke gedragscultuur.

Onze peuterspeelzaal heeft het predicaat ‘GOED’ ontvangen en we werken er hard aan om dit zo te houden. Het jonge kind leert de wereld om zich heen kennen door te ontdekken, te oefenen en te imiteren. Wij geven onze peuters houvast door het inzetten van spelscript
en door het planmatig volgen van hun ontwikkelingen.

PCBO
Schoolbestuur PCBO bestaat uit 3 kindcentra, 11 peuterspeelzalen, 21 basisscholen en 4 speciaal (basis)onderwijsscholen. Met 995 collega’s geven wij protestants-christelijk onderwijs aan 9000 peuters en leerlingen. Onze scholen worden adequaat ondersteund door
een bestuursbureau.