Direct naar content

Voorschoolleidster

Wij zijn een Rotterdams Goud school en ons team werkt met de technieken van ‘Teach Like a Champion’ en kenmerkt zich door een sterke gedragscultuur. PSZ Baloe is onderdeel van de Bogermanschool. Ook hier hebben we hoge verwachtingen van kinderen en zorgen
we voor een goede doorstroming van peuter- naar kleuteronderwijs.

Onze Peuterspeelzaal heeft het predicaat GOED ontvangen en we werken er hard aan om dit zo te houden. Het jonge kind leert de wereld om zich heen kennen door te ontdekken, te oefenen en te imiteren. Wij geven onze peuters houvast door het inzetten van het spelscript
en door planmatig de ontwikkelingen te volgen.

PCBO
Schoolbestuur PCBO bestaat uit 3 kindcentra, 11 peuterspeelzalen, 23 basisscholen en 4 speciaal (basis)onderwijsscholen. Met 995 collega’s geven wij protestants-christelijk onderwijs aan 9000 peuters en leerlingen. Onze scholen worden adequaat ondersteund door
een bestuursbureau.