Zij- instromer gespecialiseerd onderwijs

Het Reijerwaard College biedt gespecialiseerd onderwijs (cluster 4) op vmbo-tl niveau voor jongeren tussen de
12 en 18 jaar. De school is kleinschalig met zo’n 65 leerlingen en ongeveer 15 collega’s. Op het Reijerwaard
College zijn we voortdurend in ontwikkeling. Je komt te werken in een jong en dynamisch team. We bieden
gestructureerde lessen met een voorspelbaar karakter maar wel met voldoende maatwerk zodat we leerlingen
betrokken houden.

We gaan uit van de vier kernwaarden: verantwoordelijkheid, veiligheid, groei en plezier. Zo bereiden we de
leerlingen voor op het vervolgonderwijs (mbo 3 of 4) en de samenleving door hen handvatten te geven om zich
daar staande te houden en de verantwoordelijkheden aan te leren die daarbij horen. We hechten waarde aan
een veilig pedagogisch klimaat waarin ieder zichzelf kan zijn en wordt gezien. Dit doen we door de inzet van
maar ook is e‘Positive Behavior Support’ (PBS). We stimuleren groei op didactisch gebied, in de richting van het diploma,
r veel aandacht voor sociaal-emotionele groei. Hierbij leveren we maatwerk en staat de leerling
centraal. Door op deze diverse manieren dragen we bij aan het met plezier naar school gaan.

Jouw verantwoordelijkheden

  • Je geeft als zij instromer leraar gespecialiseerd onderwijs op maat en begeleidt de leerlingen vanuit onze missie;
  • Je leert ontwikkel perspectief plan (OPP) op te stellen;
  • Je creëert een pedagogisch didactisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen;
  • Je levert een bijdrage aan de voorbereiding op en ontwikkeling van het onderwijs en je bent mede verantwoordelijk voor professionalisering;
  • Je neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten;
  • Tevens onderhoud je veel contacten met de ouders/verzorgers en neem je actief deel aan teamvergaderingen; Als AVO-docent verzorg je meerdere vakken voor één of meerdere klassen, dit is in overleg.
  • Op het Reijerwaard College is iedereen (co-)mentor van een groep. Deze taak kan je op je nemen samen met een collega.