Zij- instromer voor het gespecialiseerd onderwijs

Waar kom je te werken?
Het MFC biedt gespecialiseerd onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 12 tot ongeveer 18 jaar die door hun licht verstandelijke beperking (LVB) problematiek en ernstige gedragsproblemen extra ondersteuning nodig hebben bij het leren. De leerlingen hebben
een zeer gevarieerd schoolverleden, gepaard met lange periodes van thuiszitten. We werken met de leerlingen toe naar een volwaardige rol in de maatschappij, passend bij hun mogelijkheden en vaardigheden. Het uitstroomperspectief van de meeste leerlingen is
arbeidsgericht en een deel van de leerlingen stroomt door naar het MBO.
Onze leerlingen volgen tevens dagbehandeling bij onze samenwerkingspartner Pameijer. Het onderwijs en behandelaanbod sluiten bij elkaar aan en vinden plaats op dezelfde locatie. Het streven is dat de leerlingen steeds minder behandeling nodig hebben en meer
naar school kunnen komen.
Je wordt als zij-instromer gespecialiseerd onderwijs volledig onderdeel van een team enthousiaste collega’s die elke dag vol passie en energie successen vieren met elkaar en de leerlingen! Wij hebben een betrokken team professionals dat ernaar streeft voor
elke leerling een welkome sfeer te creëren. Wij vinden het van groot belang dat alle leerlingen zich kunnen ontplooien en zich veilig voelen.

Onderwijs binnen Yulius.
Yulius is een organisatie voor geestelijke gezondheid en gespecialiseerd onderwijs in de regio Rotterdam, Dordrecht, Barendrecht en Gorinchem. Voor de ruim 1.500 leerlingen wordt vanuit 14 locaties gespecialiseerd onderwijs verzorgd (so en vso). Het gaat om
leerlingen die binnen het reguliere onderwijs te veel problemen ondervinden als gevolg van hun psychiatrische problematiek en daardoor (tijdelijk) onderwijs volgen op een van de locaties. Een deel van deze leerlingen wordt behandeld of ondersteund vanuit de
andere divisies binnen Yulius of vanuit andere GGZ-organisaties.

Jouw verantwoordelijkheden als zij-instromer:

  • Je geeft als zij instromer leraar gespecialiseerd onderwijs op maat en begeleidt de leerlingen vanuit onze missie;     
  • Je leert individuele handelingsplannen op te stellen;
  • Je creëert een pedagogisch didactisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen;
  • Je levert een bijdrage aan de voorbereiding op en ontwikkeling van het onderwijs en je bent mede verantwoordelijk voor professionalisering;
  • Je neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten;
  • Tevens onderhoud je veel contacten met de ouders/verzorgers en neem je actief deel aan teamvergaderingen.