Direct naar content

Zorg coördinator (locatie Overschie)

VSO Het Passer College Overschie is op zoek naar eenZorg coördinator, locatie Overschie (wtf 0,8 1,0)

Functie Zorg coördinator op VSO Het Passer College Overschie
Op Het Passer College Overschie zijn we op zoek naar een gepassioneerde zorgcoördinator voor onze leerlingen met internaliserend problematiek. Op de locatie Overschie wordt onderwijs verzorgd aan alle leerjaren VMBO BB, VMBO KB en Praktijkonderwijs.

Onze school is voor leerlingen met internaliserend problematiek. Deze problematiek komt tot uiting in angsten of het hebben van sombere gedachten. Daarnaast hebben veel van onze leerlingen een autismespectrumstoornis, waardoor bijvoorbeeld de informatieverwerking verstoord kan zijn.
Door deze problematiek hebben onze leerlingen een prikkelarme en gestructureerde omgeving nodig. Ons onderwijs is afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen. Daarnaast richten wij ons op het inrichten van een positief pedagogisch en (ortho)didactisch leerklimaat. Het team hanteert een consistente en pedagogische benadering, die gebaseerd is op het opdoen van succeservaringen en een positieve benadering. Kwalitatief goed onderwijs wordt geboden door een zorgvuldige afstemming van leermogelijkheden, planmatig handelen en interventies. Door middel van nauwkeurig volgen, observeren en onderwijs geven, wordt toegewerkt naar een situatie waarin de leerling zelf, ondanks zijn beperkingen, grip krijgt op de omgeving op school en thuis.

Als zorgcoördinator bij VSO Het Passer College houd je je onder andere bezig met de volgende werkzaamheden:

  • Het coördineren en het inhoudelijk sturen van de leerling zorg op schoolniveau.
  • Ontwikkelen van beleid op het gebied van zorg en ondersteuning.
  • Ziet toe op de communicatie met ouders/verzorgers, leerling en externe betrokkenen (Leerplicht, CJG, hulpverlening).
  • Ondersteunen van mentoren bij het opstellen en evalueren van de OPP’s. (Ontwikkelingsperspectief Plan), uitvoeren van deze plannen.
  • Onderdeel zijn van de Commissie van Begeleiding. Hierin worden de (zorg)leerlingen besproken en mogelijke interne hulpverlening ingezet.

Meer informatie over Het Passer College vind je op:https://www.hetpassercollege.nl/

Hoe verder?

Zie jij aansluiting met ons verhaal? Enthousiast of nieuwsgierig geworden? Leuk! Voor informatie of vragen kun je bellen of appen met Stefan Quack (Corporate Recruiter) via: 06-51240859. Word jij onze nieuwe zorgcoördinator? Stuur dan je cv en motivatie naar ons toe via de sollicitatieknop.

Gerelateerde artikelen