Zwangerschapsvervanging kleuterleerkracht Rotterdam West

 
Wij zoeken

  • Een kleuterleerkracht voor Vrijeschool Rotterdam-West
  • Tijdens het zwangerschapsverlof zoeken we voor 3 dagen (0,6 fte) vervanging.
  • Het betreft een zwangerschapsvervanging van 1 augustus 2024 tot 1 januari 2025. Mogelijk is er tot einde schooljaar nog een kleinere aanstelling mogelijk

 
Wat ga je doen

  • Als kleuterleerkracht op een vrijeschool ben je twee jaar aan een kleuterklas (groep 1 en 2) verbonden. Zo leer je de leerlingen goed kennen en kun je ze echt in hun ontwikkeling begeleiden.
  • Je geeft het jonge kind wat het nodig heeft: tijd en ruimte om spelend te leren door veel te bewegen, na te bootsen en de fantasie te gebruiken.
  • Je verzorgt structuur en ritme, veiligheid en warmte, kortom gelegenheid om te ontwikkelen aansluitend bij de levensfase van de kleuter.

Over Vrijeschool Rotterdam West

Vrije School Rotterdam West is een jonge school, gestart in 2015. We zijn volop in ontwikkeling en hebben inmiddels 385 leerlingen. Ons team bestaat uit open en leergierige mensen. Met elkaar werken we aan het vormgeven en verdiepen van eigentijds en kunstzinnig
vrijeschoolonderwijs, dat past bij de authentieke vrijeschoolpedagogiek én bij het Rotterdam van nu. Vrijeschool Rotterdam-West is één van de acht scholen van de stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland (SVZH).
Onze school is 7 jaar geleden opgericht door leerkrachten en ouders. Met als belangrijk doel om een eigentijdse school te zijn voor iedereen in de wijk. Voor ons betekent dit het steeds (onder)zoeken van de essentie en bedoeling van het vrijeschoolonderwijs.
En vervolgens qua vorm en uitwerking durven kiezen, loslaten, aanpassen en vernieuwen.
We stemmen ons daarbij af op onze context: hoe maak je vrijeschoolonderwijs in het hyperdiverse Rotterdam van nu, voor de stadse kinderen in onze klassen, met de krappe arbeidsmarkt die we hebben? Wij proberen op onze school de drempels te verlagen zodat we
toegankelijk zijn voor opvoeders met verschillende leefstijlen, overtuigingen of die zonder voorkennis over het vrijeschoolonderwijs instappen.
Zoeken naar de essentie en afstemming op onze context, gaan voor ons over jaarfeesten, maar vooral ook over de inhoud van lessen, verhalen en liederen, en de algehele taal en uitstraling. En we houden rekening met de praktische omstandigheid van parttime werkende
collega’s (die ook nog een leven naast hun baan hebben!), het lerarentekort, en trends en wetenschap in de onderwijssector.
Hoe zorg je dat ons mooie beleefbare onderwijs ook uitvoerbaar is voor starters en leerkrachten die de overstap maken uit het reguliere onderwijs? Dat vraagt om het vertalen van het Vrijeschool Leerplan naar een helder curriculum voor zowel de zaakvakken, het
periodeonderwijs als de kunstzinnige verwerking. Methoden en methodieken zien wij als handvat en we maken schoolbrede afspraken (standaarden). Dit alles biedt kaders voor alle leerkrachten en vergroot de kans op kwalitatief en beleefbaar onderwijs voor álle
leerlingen.
We zijn nog jong, en we groeien gestaag in onze ambitie en zijn er nog (lang) niet! Dit vraagt in het team veel uitwisseling, proberen, evalueren en dit gaat gepaard met fundamentele en ook lastige gesprekken. Maar die zoektocht, en soms pijn, dat is de prijs
van ontwikkelen en transformeren. Wij zoeken leerkrachten die deze ontwikkeling meedragen.