Terug naar overzicht
Nicolaasschool

Van vier naar twee locaties door vernieuwing
Project in voorbereiding

De Nicolaasschool in Delfshaven is op dit moment gevestigd op vier locaties. Twee daarvan staan aan de Korfmakersstraat, waarvan er één in slechte staat verkeert. De wens is om het aantal vestigingen van de school terug te brengen van vier naar twee. Daarom is het voornemen om het pand aan de Korfmakersstraat, dat er het slechtst aan toe is, zodanig te vernieuwen en vergroten dat de leerlingen van de twee af te stoten locaties ook daar terecht kunnen.

Aan een business case voor de vernieuwingsoperatie wordt inmiddels hard gewerkt. De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO), het schoolbestuur van de Nicolaasschool, heeft in die voorbereiding uitvoerig met de gemeentelijke diensten en andere betrokken schoolbesturen overleg over de gevolgen die de vernieuwing van de school voor dit deel van Delfshaven zal hebben. ‘Dat is een goede en positieve ontwikkeling, we zijn erg blij dat we het daar uitvoerig over hebben,’ zegt Brigitte Holland, beleidsadviseur Facilitaire Zaken bij RVKO. We hopen zo snel mogelijk aan de slag te kunnen gaan.’