Veel nieuwe ideeën!

Een zeer hoge opkomst tijdens de inspiratiebijeenkomst in de Maassilo en veel nieuwe ideeën vanuit de Rotterdamse leraren. Dat is de opbrengst van de actie die de Rotterdamse po-besturen organiseerden met WijonderwEIS tijdens de tweedaagse staking op 30 en 31 januari.

Ruim 2280 leraren, onderwijsondersteuners en schoolleiders kwamen naar de bijeenkomst in de Maassilo op donderdag 30 januari. De besturen en WijonderwEIS hadden een inspirerend programma opgesteld. Kern van de middag was het toetsen van het Rotterdamse conceptplan Slim organiseren. Ook wilde de organisatie de aanwezigen inspireren om op vrijdag met de plannen aan de slag te gaan binnen hun eigen team. Drie van de tien maatregelen waarmee het Rotterdamse onderwijsveld hoopt stappen te kunnen zetten in het terugdringen van het lerarentekort, werden alvast getoetst. Dat leverde verrassende inzichten op.

Hoe nu verder?

Op vrijdag 31 januari voerden leraren in hun eigen team het gesprek over de maatregelen. Dat deden ze aan de hand van een werkboek. Ook deze feedback wordt meegenomen in het definitieve plan. De tweedaagse leverde 1868 reacties vanuit 371 teams op. Ook kwamen er 180 suggesties voor een extra gouden maatregel. Een fantastische bijdrage vanuit het veld aan het plan. De opstellers passen het plan aan, waarna het de medezeggenschap doorloopt. Pas daarna is het definitief en wordt het als eindversie aan de minister aangeboden.

Inspiratiebijeenkomst leraren in de Maassilo

Linkjes:

Werkboek
Plan Slim organiseren
De samenvatting van het conceptplan