Veelgestelde vragen coronavirus kinderopvang en basisonderwijs

Mag een kind dat verkouden is naar de voorschool/kinderopvang?

Kinderen van 0 tot 4 jaar mogen met een neusverkoudheid of langdurige snotneus naar de voorschool/kinderopvang als zij geen verhoging of koorts hebben. Datzelfde geldt voor kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool.

Mag een kind naar school, voorschool of kinderopvangopvang als één van de ouders hoest en/of ziek is en zelf gaat werken?

Nee. Kinderen mogen niet naar school of de opvang komen als een huisgenoot van de kinderen verkoudheidsklachten met koorts heeft. Meer informatie vindt u op de website van Rijksoverheid.  

Wanneer blijf je thuis?

Kinderen, ouders/verzorgers en personeel blijven thuis bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts. 

Na 24 uur klachtenvrij, mogen kinderen, ouders/verzorgers en personeel weer naar school / voorschool/ kinderopvang. Kinderen (en ouders) blijven ook thuis als iemand anders in huis verkouden is én koorts heeft.

Testen bij klachten?

Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Door meer te testen kunnen besmettingen goed worden opgespoord en wordt verdere verspreiding voorkomen.

Iedereen kan zich laten testen door een afspraak te maken via 0800-1202.

Testen van kinderen?

Op verzoek van ouders kunnen ook kinderen worden getest. Het testen heeft wel impact op kinderen. Door het onaangename gevoel van de test en de beschermende kleding van de medewerkers. Daarom is het testen van kinderen vooral van belang bij kinderen die een contact zijn van een bevestigde COVID-19-patiënt, kinderen van ouders die klachten hebben passend bij COVID-19 en kinderen die deel uitmaken van een cluster van drie of meer kinderen met mogelijk COVID-19 in een groep van een school, voorschool of kinderdagverblijf.

Kinderen die negatief getest zijn, mogen weer naar school, voorschool of kinderdagverblijf als zij alleen maar neusverkouden zijn en verder niet ziek.

Testen van kinderen met bekende chronische luchtwegklachten?

In de handreiking bij langdurig neusverkouden kinderen van het RIVM staat dat kinderen met bekende chronische luchtwegklachten of met nieuwe milde luchtwegklachten niet getest hoeven worden. Als de klachten van een kind herkenbaar zijn en passen bij bestaande luchtwegaandoeningen (zoals hooikoorts of astma) kunnen zij zonder coronatest gewoon naar de kinder- of naschoolse opvang.
Een CJG arts kan indien gewenst contact opnemen met de leiding van de school na toestemming van de ouders. Bij verandering van de klachten blijft het kind thuis tot de klachten voorbij zijn. Houden de klachten langer dan een week aan, dan is het aan te raden om contact op te nemen met een arts.

Wat als besmetting is vastgesteld? 

Bij alle patiënten met een bevestigde coronavirusinfectie doet de GGD bron- en contactonderzoek. De GGD vraagt dan aan de patiënt met wie hij/zij precies contact heeft gehad in de besmettelijke periode en neemt zo nodig maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan. Huisgenoten van een COVID-19-patiënt moeten tot 14 dagen na het laatste contact met de patiënt in thuisquarantaine blijven. Dat is omdat zij tot 14 dagen na het laatste contact nog ziek kunnen worden. Het kan ook betekenen dat personeelsleden of kinderen onder het contactonderzoek vallen. GGD informeert zelf deze personen en bepaalt welke maatregelen nodig zijn.

Wat kan school/voorschool/kinderopvang doen?

  • Bij een ziekmelding uitvragen wat de klachten zijn. Bij klachten passend bij het coronavirus kun je adviseren om te laten testen.
  • Meld uitbraken van mogelijke infectieziekten bij de GGD, afdeling infectieziektebestrijding. De schoolleider of locatiemanager meldt een ongewoon aantal gevallen van een ziekte van vermoedelijk infectieuze aard (zoals diarree, vlekjesziekten) bij de GGD. Dit geldt ook voor (mogelijke) coronavirusinfecties. Daarbij is een ongewoon aantal voor het primair onderwijs vastgesteld op drie of meer.

Uitbraak op jouw school/locatie?

Bij een uitbraak op school of op een kinderopvanglocatie, moet altijd de GGD, afdeling infectieziektebestrijding worden ingelicht.
De GGD adviseert over maatregelen en of medewerkers / kinderen zich moeten laten testen en stelt informatiebrieven beschikbaar voor medewerkers en ouders.

Ga naar de website van de rijksoverheid voor meer algemene informatie.

Wie betaalt de 24/7-opvang van kinderen van ouders met een cruciaal beroep die geen contract hebben met de desbetreffende kinderopvangorganisatie?

De 24/7-opvang is beschikbaar voor kinderen waarvan één ouder in de zorg werkt of beide ouders in de zorg werken. De opvang wordt gefinancierd door de gemeente Rotterdam.

Zijn er specifieke regels omtrent slapen en corona?

Er zijn op dit moment geen specifieke richtlijnen met betrekking tot slapen en corona. Ervan uitgaande dat kinderen geen ziekteverschijnselen vertonen, wordt geadviseerd om bij slaapruimtes de richtlijnen met betrekking tot veilig slapen te volgen zoals die altijd gevolgd dienen te worden.

Is handzeep een goed alternatief voor handgel?  

Het is beter om uw handen met stromend water en vloeibare zeep te wassen dan met handgel. Gebruik alleen handalcohol of alcoholgel als er geen handenwasgelegenheid is. Kijk voor meer informatie hierover op de website van het RIVM.  

Wat zijn communicatietaken van school en wat zijn communicatietaken van de kinderopvang?

Elke school en elke voorschool/kinderopvang heeft zijn eigen verantwoordelijkheid in de communicatie naar ouders. Als uw kinderopvang of buitenschoolse opvang nauw verbonden is met een school dan adviseren wij u om in overleg te communiceren.

Welke informatie is leidend over het coronavirus en de kinderopvang?

De informatie van de brancheorganisatie is leidend. De brancheorganisatie laat zich informeren door de Rijksoverheid. Daar is de berichtgeving dus op gebaseerd.

Hoe moet de buitenschoolse opvang omgaan met scholen die nu nog niet helemaal open zijn?

Als het reguliere rooster nog niet wordt toegepast door een school, dan is de school zelf verantwoordelijk om de eindtijd van de lesdag en de reguliere starttijd van de BSO te overbruggen. Het beste is om hierover met de betreffende school in gesprek te gaan.

Komt de GGD vanaf 8 juni weer op inspectie?

Vanaf 8 juni pakt de afdeling Toezicht Kinderopvang van de GGD haar reguliere werkzaamheden weer op. Dat betekent dat we ook weer starten met locatiebezoeken voor de jaarlijks onderzoeken, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen.

Wij benadrukken dat de veiligheid en het belang van de kinderen hierbij voorop staan. Natuurlijk geldt dit ook voor de veiligheid van de beroepskrachten en van de toezichthouder.

Staat jouw vraag hier niet bij, neem dan contact op met de gemeente: telefoonnummer 010 – 498 40 15. Je krijgt dan een toezichthouder van de GGD aan de lijn. De toezichthouder zorgt dat de vraag beantwoord wordt.