Veelgestelde vragen Noodopvang vanaf 21 december 2021

De nieuwe maatregelen van het kabinet hebben veel vragen opgeroepen binnen het onderwijs. Daarom onderstaand een overzicht van de meest gestelde vragen.

Hoe lang duurt de sluiting van de reguliere BSO?
De BSO is dicht tot en met 9 januari 2022.

Is de BSO open tijdens de kerstvakantie?
Nee, de BSO is net als het onderwijs gesloten in de kerstvakantie. Wel kan er noodopvang geboden worden tijdens de reguliere openingstijden.

Hoe is de noodopvang verdeeld tussen PO en BSO?
Het basisonderwijs levert de noodopvang onder schooltijd. De BSO op hun reguliere openingstijden (dus voor en na school en in de vakantie).

Hoe wordt de BSO-noodopvang vormgegeven?
De uitgangspunten zijn:
– BSO biedt noodopvang tijdens de reguliere openingstijden, dus vóór en na schooltijd en in de vakantie.
– Alleen voor kinderen op hun reguliere contracturen.
– Er is geen extra avond-, nacht- en weekendopvang.

Kunnen ouders een beroep doen op extra noodopvang (dus buiten hun reguliere contracturen)?
Ouders kunnen gebruikmaken van noodopvang binnen hun reguliere contracturen. Hebben zij extra opvang nodig omdat zij extra moeten werken, dan kunnen zij daarvoor in gesprek met de aanbieder.

Moeten ouders hun factuur aan de kinderopvang doorbetalen? Ook als ze hier geen gebruik van maken?
Het kabinet roept ouders opnieuw op om gedurende de sluiting de facturen voor de buitenschoolse opvang door te betalen. Daarmee behouden ouders een plek voor hun kinderen op de opvang, hoeft er niet te worden ingegrepen in het lopende kinderopvangtoeslagsysteem, blijft de sector gefinancierd en kan noodopvang worden geboden aan ouders met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare positie. Alle ouders die gebruikmaken van buitenschoolse opvang en hun factuur tijdens de sluiting volledig door blijven betalen, ontvangen vanaf 21 december 2021 tot en met de heropening van de BSO een tegemoetkoming van de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders die noodgedwongen gebruik moeten maken van de noodopvang. De tegemoetkoming is vergelijkbaar met de tegemoetkomingen van de vorige sluitingsperiodes.

Wie ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage?
Alle ouders die gebruikmaken van de BSO en hun factuur tijdens de sluiting volledig door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. De tegemoetkoming is vergelijkbaar met de tegemoetkomingen van de vorige sluitingsperiodes. Dat betekent dat ouders een tegemoetkoming ontvangen die bij benadering overeenkomt met de eigen bijdrage. Net als bij de eerdere sluitingen (voorjaar 2020 en winter 2020) zal er in de tegemoetkoming onderscheid gemaakt worden tussen drie groepen. Al deze groepen zullen een tegemoetkoming ontvangen. Het gaat om de volgende groepen:

1. Ouders die gebruikmaken van kinderopvangtoeslag.
2. Ouders die gebruikmaken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten.
3. Personen die zonder overheidsvergoeding gebruikmaken van kinderopvang.

Zijn het KDV en gastouderopvang geopend?
Ja, het KDV en de gastouderopvang zijn geopend. Ouders worden wel opgeroepen om hun kinderen tijdens de (verlengde) vakantieperiode zoveel mogelijk in de gezinsbubbel te houden.

Voor wie is noodopvang beschikbaar?
Noodopvang is beschikbaar voor:
1. kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep.
2. kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is (kinderen in een kwetsbare positie).

Wordt weer noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen geboden?
Ja, er wordt noodopvang georganiseerd door de BSO tijdens de reguliere openingstijden. De noodopvang is enkel beschikbaar voor ouders die een contract hebben én voor het aantal uren en dagen dat in het contract afgesproken is. En er moet minimaal 1 ouder in cruciaal beroep werkzaam zijn.

Is er een lijst met cruciale beroepen?
U kunt deze lijst hier vinden.

Kan de BSO noodopvang bieden voor ouders met een cruciaal beroep die nog geen contract hebben?
Nee, de BSO kan alleen noodopvang bieden voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep die al een contract hebben.

Wat is de rol van de gemeente bij de noodopvang?
De gemeente is voor kinderen in een kwetsbare positie een aanspreekpunt en heeft daarvoor een coördinerende rol.

Op welke wijze wordt de sluiting van de BSO formeel geregeld?
Volgens artikel 58r van de Wet publieke gezondheid is hiervoor een ministeriele regeling noodzakelijk. Deze is hier te vinden. Daarin wordt bepaald dat de BSO alleen nog open mag zijn voor kinderen in een kwetsbare positie en kinderen met een ouder in een cruciaal beroep.

Welke rol heeft de gemeente ten opzichte van kinderen met een indicatie voorschoolse educatie (VE)?
De dagopvang is open en heeft dus geen invloed op de schoolsluiting/noodopvang. De VE-groepen blijven gewoon open.

Voor welke kinderen in een kwetsbare positie is maatwerk nodig?
Voor kinderen in een kwetsbare positie die geen klant zijn van de kinderopvang geldt dat er, net als onder normale omstandigheden, via maatwerk een uitzondering gemaakt kan worden. Wanneer het wenselijk is voor bepaalde kinderen in een kwetsbare positie om tijdelijk (voor extra uren) naar de noodopvang te gaan, is dit maatwerk mogelijk en speelt de gemeente een coördinerende rol om dit met de kinderopvangorganisatie te regelen, binnen de beschikbare capaciteit voor de noodopvang.

Wat is de rol van de gemeente bij de opvang van kinderen in een kwetsbare positie?
De gemeente coördineert de opvang voor kinderen in een kwetsbare positie. Van belang is om hierbij een goede afstemming te hebben tussen onderwijs en kinderopvang en andere betrokken partijen.