Veelgestelde vragen reguliere kinderopvang vanaf 11 mei

Hoe kunnen we de start van de reguliere opvang stroomlijnen?

Wij adviseren u om een uitvraag te doen bij alle bestaande klanten, telefonisch of via mail. Zodat u in beeld krijgt hoeveel kinderen vanaf 11 mei daadwerkelijk weer gebruik (willen) gaan maken van de reguliere kinderopvang zoals dat contractueel is vastgelegd.

In het verlengde adviseren wij u om een uitvraag te doen bij ouders van kinderen die nu via de noodopvang gebruik maken van uw locatie. Er zijn een aantal scenario’s denkbaar:

  1. Kinderen kunnen weer gebruik gaan maken van de locatie waar een contract mee is, omdat deze de deuren weer opent.
  2. Het aantal kinderen dat vanuit de noodopvang langer gebruik dient te maken verdelen over meerdere vestigingen, liefst bij voorkeur van dezelfde houder.

Wanneer duidelijk is hoeveel kinderen vanaf 11 mei weer gebruik maken van de kinderopvang kunt u daar de personeelsroosters op inrichten. Bij vragen of knelpunten kunt u altijd contact opnemen met een toezichthouder.

Komt de GGD vanaf 11 mei meteen weer op inspectie?

De GGD Rotterdam-Rijnmond volgt de lijn van GGD GHOR Nederland voor de invulling van het toezicht. Meer informatie lees hier.

Zijn er nieuwe richtlijnen voor wanneer de opvang weer opstart vanaf 11 mei?

De branchepartijen hebben samen met het ministerie van SZW een protocol ontwikkeld over hoe de kinderopvang met ingang van 11 mei moet werken.

Mogen wij ouders die gebruikmaken van de noodopvang en dit verwachten te blijven doen vragen om een contract af te sluiten?

Het Kabinet heeft dinsdag 21 april aangekondigd dat de compensatie door de overheid voor ouders door blijft lopen zolang het onderwijs gedeeltelijk is opengesteld en de noodopvang in stand blijft. Dat betekent dat de compensatie door de overheid van de eigen bijdrage van ouders tot het maximum uurtarief voor zowel dagopvang, gastouderopvang als buitenschoolse opvang door blijft lopen. Er is nog géén einddatum bekend voor deze compensatieregeling. De brancheorganisatie kinderopvang geeft aan in gesprek te zijn met het ministerie om compensatie van de eigen bijdrage boven het maximum uurtarief door houders vanaf 11 mei te laten vervallen. Informatie volgt snel. (bron: https://www.kinderopvang.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4413259776)

Ouders met vragen over kinderopvang en coronavirus kun je verwijzen naar de website van de Rijksoverheid:

Actueel