Veilig verkeer rondom heropening basisscholen

Basisschoolleerlingen staan te springen om vanaf 11 mei weer naar school te mogen. De 1,5 meter afstandsregel wordt op en rondom scholen een nieuwe standaard. In het kader van verkeersveiligheid kijkt Gemeente Rotterdam, samen met de scholen, hoe deze afstandsregel op een veilige manier kan worden toegepast in de schoolomgeving.

In het Protocol Opstart Basisonderwijs staan verschillende richtlijnen omschreven, bepaald door het RIVM. Eventuele maatregelen voor scholen zijn divers. Zo worden haal- en brenglocaties van de kinderen rondom de scholen bepaald, zodat ouders niet op het schoolplein hoeven te komen en de looproutes naar school veiliger zijn voor iedereen. Ook in de nabije schoolomgeving zijn aanpassingen nodig om de verkeersbewegingen in goede banen te leiden. Er worden meer fietsparkeerplekken gerealiseerd, zodat iedereen veilig (op afstand) zijn/haar fiets kan stallen. Het aantal volwassenen op het schoolplein wordt onder meer beperkt door het aanbrengen van tijdelijke markering en parkeerverboden in de directe omgeving van de school. Deze aanpassingen zijn nodig om het verkeer in de schoolomgeving veilig te houden voor iedereen. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Contact

Heeft u nog vragen of hulp nodig in uw schoolomgeving? Neem dan contact op met de accountmanager van de afdeling Onderwijs van de Gemeente Rotterdam voor uw school.