Vergroten Doelgroepbereik Peutergroep

Uit onderzoek blijkt dat een deel van de ouders belemmeringen voelt om hun kind naar De Peutergroep te laten gaan.

Dit gaat de gemeente doen:

 • Wijkgerichte aanpak om het bereik van doelgroeppeuters te vergroten
  De gemeente start met een actiegerichte en gebiedsgerichte aanpak om doelgroeppeuters beter te bereiken. Denk aan acties als: informatie/communicatie campagnes, inzetten sleutelpersonen, verbeteren samenwerking in de wijken.
 • Tegengaan ervaren financiële belemmeringen
  Peuters die recht hebben op extra spelen en leren en waarvan de ouders een laag inkomen hebben (tot 110% van het wettelijk sociaal minimum) krijgen meer uren voorschoolse educatie (ve) vergoed door de gemeente. In Rotterdam Zuid (NPRZ-gebied) verhoogt de gemeente dit naar inkomens tot 130% van het wettelijk sociaal minimum. Ook onderzoekt de gemeente of dit meerwaarde heeft voor de rest van de stad.
 • Tegengaan ervaren administratieve belemmeringen voor deelname aan voorschoolse educatie (ve)
  De gemeente onderzoekt op welke manier de gemeente de door ouders ervaren administratieve belemmeringen, kan verminderen.
 • Verkenning verruimen doelgroep
  De gemeente verkent hoe het verruimen van de huidige doelgroepdefinitie ervoor kan zorgen dat meer kinderen die baat hebben bij ve, deelnemen aan de Peutergroep. Hierbij onderzoekt de gemeente ook de financiële consequenties.
 • Fysieke aanwezigheid van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in school
  In het kader van het stimuleren van Integrale Kind Centra (zie kwaliteit) onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om het CJG in Integrale Kind Centra te vestigen, om de toeleiding naar de Peutergroep gemakkelijker te maken.