Verhogen van instroom van leraren

  • Inzet pabo-studenten: te weinig leraren om het onderwijs te verzorgen aan alle leerlingen.
    • Maatregel: betaalde inzet van 3e en 4e jaars studenten pabo en 2e jaars deeltijdstudenten als onderwijsassistent op de scholen voor maximaal 1,5 dag per week. Belangrijk positief effect op werkdruk(beleving) wordt bereikt door samen te werken en een gedeelde verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd doet de pabo-student extra werkervaring op en heeft zodoende een leuke bijbaan die aansluit op de opleiding.
  • Inzet van zij-instromers: te weinig leraren om het onderwijs te verzorgen aan alle leerlingen.
    • Maatregel: mensen met een hbo-opleiding die leraar willen worden in het primair onderwijs kunnen in aanmerking komen een zij-instroomtraject. Voordat iemand aan een traject kan beginnen, moet eerst een geschiktheidsonderzoek met positief resultaat worden afgerond.

Organisaties die scholen kunnen ondersteunen bij het Verhogen van instroom van leraren: