Eerste stap verhuizing Zuider Gymnasium

De eerste stap voor de verhuizing van het Zuider Gymnasium is gezet. Woensdag 11 september ging de restauratie van het Poortgebouw van het Zuiderziekenhuis officieel van start. In 2021 verhuist het gymnasium naar dit monumentale pand waar plek is voor zo’n 650 leerlingen.

Wethouder Said Kasmi (onderwijs, cultuur en toerisme), Linda Waals (rector Zuider Gymnasium) en Arno Boon (directeur BOEI) gaven de aftrap voor de restauratie. Als symbool takelden zij de enorme vlaggenmast van het gebouw, zodat deze ook gerestaureerd kan worden.

Het Zuider Gymnasium geeft al jaar 70 jaar gymnasiaal onderwijs op Zuid. De verhuizing van dit gymnasium is onderdeel van de herstructurering van het voortgezet onderwijs ‘Op Zuid’. Drie grote schoolbesturen BOOR, LMC-VO en CVO en de gemeente Rotterdam hebben de handen ineengeslagen en samen een plan ontwikkeld waarmee het onderwijsaanbod breder, diverser en toekomstproof wordt.

Herstructurering VO op Zuid

De komende jaren worden in Rotterdam-Zuid duizenden woningen bijgebouwd, en komen er naar verwachting aanzienlijk meer leerlingen op Zuid bij die onderwijs nodig hebben. Nu al gaan veel leerlingen van Rotterdam-Zuid naar school in een ander gedeelte van de stad of in omliggende gemeenten. Het aanbod van voortgezet onderwijs op Rotterdam-Zuid wordt daarom de komende jaren stevig geherstructureerd: er komt méér plek voor leerlingen, huisvesting wordt verbeterd en er wordt met name gewerkt aan een gevarieerder aanbod. Ook de vorming van een eerste categoraal gymnasium op Zuid past in deze ontwikkeling. Een categoraal gymnasium is een school met uitsluitend een gymnasiumopleiding.

Verder komen er drie grotere ‘clusters’ van onderwijs: Stadionpark (rond de Kuip, de sportcampus en het nieuwe stadion), Hart van Zuid (rond Ahoy en het Motorstraatgebied) en Kop van Zuid/Katendrecht. Op elke locatie komen scholen die samenwerken en hun opleidingen op elkaar laten aansluiten. Hierdoor krijgt de jeugd van Rotterdam-Zuid een gevarieerder aanbod aan opleidingen met volop kansen om door te stromen in hun eigen woonomgeving.

Planning

Naar verwachting gaan de scholen op de nieuwe locaties in augustus 2023 open. Dit is onder meer afhankelijk van de gebiedsontwikkelingen op de Kop van Zuid en Stadionpark. De realisatie van het Zuider Gymnasium in het voormalige Zuiderziekenhuis is een mooie eerste stap.

Visual Zuider Gymnasium