Terug naar overzicht
Fridtjof Nansen

Vernieuwing in het teken van duurzaamheid
Project in voorbereiding

De Fridtjof Nansenschool in Prins Alexander wil dolgraag uitbreiden. ‘Het pand is hopeloos verouderd en het leerlingenaantal is groter dan de beschikbare ruimte', zegt directeur Martijn Folkers. ‘Maar omdat bij ons jenaplanonderwijs hoort dat je dingen samen doet, ligt intrekken bij een andere school of uitbreiden naar een tweede locatie niet voor de hand.’

De school wil het liefst onderzoeken wat mogelijk is op de huidige locatie: ‘In de wijk Ommoord zitten we prima. We hebben een prachtige schooltuin en een speelplein bij de hand.’

De school heeft duidelijke wensen voor het nieuwe gebouw. Martijn Folkers: ‘We bereiden kinderen voor op de toekomst. In die toekomst staat duurzaamheid centraal. Daarom willen we de kinderen daar in ons gebouw al bij betrekken: een energieneutraal en duurzaam gebouw kan een belangrijke rol spelen in de bewustwording van onze leerlingen. We willen graag voorloper zijn om onze kinderen mede de toekomst te laten bepalen. We hebben ideeën te over, maar de voorwaarden en het geld zijn ook belangrijk. Dat maakt het een spannend proces: kunnen we uitvoeren wat we willen, wanneer er geld beschikbaar komt?’