Verschil cao’s kinderopvang en primair onderwijs

Kinderopvang en primair onderwijs hebben ieder een bindende cao. De cao’s verschillen veel van elkaar, vooral als het gaat om besteding van uren. Daarom is het goed om in de overeenkomst tussen kinderopvangorganisatie en school afspraken op te nemen over aantal uren en de besteding van deze uren. In de Rotterdamse voorbeeld detacheringsovereenkomst is dit onderdeel opgenomen.

Achtergrondinformatie bij verschil in aantal uren voor overleg
In het onderwijs hebben leraren naast lesgevende taken meer tijd voor ‘overige taken’ dan pedagogisch medewerkers. Van de 1.659 uur (40 uur per week bij een fulltime aanstelling) heeft de leraar 940 uur lesgevende taken. De overige 700 uur zijn voor overige taken. 

Een fulltime pedagogisch medewerker werkt jaarlijks ongeveer hetzelfde aantal uren, maar de fulltime aanstelling gaat uit van een 36-urige werkweek (minder vakantie). Het grote verschil met de tijdsbesteding van een leerkracht is het aantal niet-groepsgebonden uren. De pm’ heeft 46 niet-groepsgebonden uren per jaar (ongeveer 1 uur per week). Deze zijn echter geen individueel recht per medewerker. Werkgevers kunnen, met instemming van de OR, bepalen hoe deze uren over medewerkers in een vestiging worden verdeeld.

Als een pm’ers naast werk met kinderen ook moeten deelnemen aan overleg, moet dit in de overeenkomst tussen kinderopvangorganisatie en school worden opgenomen.
cao primair onderwijs
cao kinderopvang