Samen voor verkeersveilige scholen in coronatijd

Coronamaatregelen hebben invloed op de verkeerssituatie bij scholen. Toen bekend werd dat de basisscholen weer open zouden gaan, maakten schoolleiders zich zorgen over onveilige verkeers- en gezondheidssituaties. Bijvoorbeeld in smalle straatjes waar veel auto’s en fietsen tegelijk doorheen rijden. Een speciale gemeentelijke werkgroep helpt scholen om onveilige situaties snel op te lossen. Zo kan bijvoorbeeld een straat tijdelijk worden afgesloten om meer rust te krijgen rond een school.

‘Áls een school laat weten dat de verkeerssituatie onveilig is, bedenken wij gezamenlijk welke oplossingen er zijn’, vertelt accountmanager Ruud Breems van de afdeling Onderwijs. ‘Voordat de gemeente actie onderneemt, observeren we eerst bij de school. Tijdens de observatie kijken we of er veel autoverkeer is en of dat zorgt voor opstoppingen. Het kan ook zijn dat er juist meer fietsverkeer is en daardoor meer problemen met het stallen van de fietsen.’

Van fietsvlonders tot pionnen

Tot nu toe is bij 23 scholen geobserveerd. In de werkgroep zitten mensen die dan ook snel beslissingen kunnen nemen over bijvoorbeeld het plaatsen van hekken, fietsvlonders voor extra stallingsplaatsen of meer controle door handhavers van de gemeente. Soms gaat het om kleine dingen, zoals het plaatsen van pionnen op een schoolplein. Soms om meer ingrijpende maatregelen zoals het veranderen van de rijrichting in een straat.

Vooruitdenken

Zoals het er nu uitziet zal de werkgroep voorlopig tot oktober 2020 blijven bestaan. Ruud: ‘Als na de zomervakantie de middelbare scholen en het mbo en hbo weer volledig opengaan, is de verwachting dat het bijvoorbeeld bij metrostation Dijkzigt behoorlijk druk zal worden. Wij denken er nu al over na hoe we dit in goede banen kunnen leiden.’

Scholen die contact willen opnemen over de verkeerssituatie bij hun school kunnen dat doen via hun accountmanager.