VHTO lanceert omvangrijk scholingsprogramma Computational Thinking in Rotterdam

27 maart 2017

Maandag 27 maart lanceren VHTO en Google een landelijk scholingsprogramma voor basisschoolleerkrachten op het gebied van Computational Thinking. Het is belangrijk om kinderen voor te bereiden op een digitale toekomst. Dat begint al op de basisschool. Over tien jaar betreden leerlingen die nu in groep 7 zitten een compleet andere arbeidsmarkt, met beroepen die nu nog niet bestaan. Daarom moeten we kinderen de kennis en vaardigheden meegeven die hen voorbereiden op deze nieuwe digitale wereld. Leerkrachten in het basisonderwijs spelen een cruciale rol bij het aanleren van deze 21st Century Skills waaronder Computational Thinking, het creatief nadenken over het inzetten van digitale tools om een probleem op te lossen. VHTO gaat leerkrachten daarbij ondersteunen met een -support en scholingsprogramma, dat mogelijk wordt gemaakt door Google.

Waarom Rotterdam?
VHTO kiest voor de lancering van het scholingsprogramma voor Rotterdam, vanwege de vele innovatieve activiteiten en mooie initiatieven op onderwijsgebied in Rotterdam. Het scholingsprogramma past daarbij uitstekend binnen het Rotterdamse onderwijsbeleid Leren Loont! Niet alleen sluit het aan bij de al bestaande aandacht voor techniek en de daaraan gekoppelde activiteiten in het programma (Thema Vakmanschap, Thema Beste Leraren, WTWijzer.org, Talentkaarten, Basisschool Techniekdagen en Stichting Maakotheek), het scholingsprogramma biedt ook kansen voor professionalisering van leerkrachten, die in dit hele proces een sleutelrol vervullen.


Stimuleren wetenschap en technologie in onderwijs
Rotterdam loopt voorop met het stimuleren van wetenschap en technologie in het onderwijs. Veranderingen in de economie en arbeidsmarkt vragen daar ook om. Zeker in Rotterdam waar economische groeisectoren als food, life science, clean tech, offshore en maritieme dienstverlening sterk vertegenwoordigd zijn. Vorige maand werd de WTWijzer.org geïntroduceerd. Met dit digitale hulpmiddel kunnen leerkrachten en directeuren van basisscholen hun route uitstippelen naar 2020 wanneer wetenschap & technologie (w&t) in Nederland verplicht is op iedere basisschool. De W&TWijzer is ontwikkeld door de gemeente in samenwerking met Rotterdamse schoolbesturen, pabo’s en makerspaces. Daarnaast geeft Rotterdam met de Talentkaarten invulling aan het landelijke bètamentality-model maar dan voor kinderen in de basisschoolleeftijd.