Vijf Rotterdamse scholen ontvangen predicaat Excellente school 2023-2026

Op maandag 19 juni hebben Het Spectrum (kind en onderwijs Rotterdam), Zalmplaatschool Hoogvliet (PCBO), Melanchthon Kralingen, Accent pro Hoogvliet en de Auris Hildernisseschool het predicaat Excellente School 2023-2026 ontvangen. Rotterdam heeft daarmee nu totaal dertien Excellente scholen.

Erkenning

Het predicaat Excellente School is voor scholen met bijzondere kwaliteit en voor scholen die uitblinken in een specifiek excellentieprofiel. Een titel die scholen drie jaar mogen dragen. Juryleden beoordelen de excellentieprofielen aan de hand van een aantal voorwaarden.  Ook gaan juryleden bij scholen op bezoek. Het beoordelen gebeurt onafhankelijk van de inspectie van het Onderwijs.

Bezoek wethouder

Wethouder Said Kasmi bracht bezoek aan de Auris Hildernisseschool, waar het predicaat Excellent voor de vierde keer in ontvangst werd genomen. De Auris Hildernisseschool heeft een bijzondere kwaliteit ontwikkeld op het gebied van burgerschap. De inspectie van het Onderwijs is lovend over de manier waarop de leerlingen les krijgen en leren om mee te doen aan de samenleving. Ook de professionalisering van de leerkrachten scoort hoog. Zowel de leerlingen als leerkrachten hebben veel baat bij de manier waarop wordt gewerkt op de Auris Hildernisseschool.

Gelijke kansen

Kansengelijkheid voor ieder kind in Rotterdam is een centraal thema van het Rotterdamse onderwijs- en cultuureducatiebeleid.  Met het beleid wil de gemeente samen met Rotterdamse onderwijsinstellingen en kinderopvang voor zorgen dat meer kinderen een hoger en passend onderwijsniveau halen.