VOG onderwijs en kinderopvang

De Verklaring omtrent Gedrag (VOG) voor het onderwijs en de kinderopvang verschillen. In het onderwijs volstaat een VOG bij aanvang van de functie. In de kinderopvang is sprake van continue screening: elke dag worden alle medewerkers gescreend of zij niet in aanraking zijn gekomen met Justitie. Daarom is in de kinderopvang een VOG86 verplicht. Als pedagogisch medewerkers in het basisonderwijs gaan werken, is hun VOG86 geldig. Andersom, als een leerkracht of andere medewerker uit het basisonderwijs in de kinderopvang taken uitvoert, dient voor die persoon een VOG86 aangevraagd te worden.

Op VOG aanvragen vindt u alle informatie over de aanvraag. Voor werkgevers is er een aparte knop met informatie over de eerste stappen die zij moeten zetten in de aanvraag.