Voorrang voor leraren (in opleiding) voor een huurwoning

Rotterdam heeft een tekort aan leraren, politieagenten en mensen in de zorg. Wie in Rotterdam in een van deze beroepen werkt of wil werken, kan in aanmerking komen voor voorrang op een huurwoning in de stad.

Zo willen we het voor deze groepen makkelijker maken om voor Rotterdam te kiezen. In vier proefprojecten met huurwoningen met verschillende huurprijzen kijken we of dit te realiseren is. Om in aanmerking te komen voor deze regeling gelden een aantal voorwaarden. Ook studenten van een opleiding voor één van deze beroepen kunnen in aanmerking komen.

De vier pilots

Om dit plan te realiseren zijn vier pilots gestart:

  1. Woningbouwcorporatie Woonstad biedt in Bloemhof en Hillesluis en vanaf 1 september 2021 ook in straten in andere wijken sociale huurwoningen (huur tot 752 euro) aan met voorrang voor leraren, zorgverleners en politieagenten. Deze woningen vindt u via advertenties op Woonnet Rijnmond.
  2. Woningbouwcorporatie Havensteder biedt in Lombardijen woningen aan in de vrije sector (huur boven 752 euro) met voorrang voor leraren, zorgverleners en politieagenten. Deze woningen verschijnen op Woonnet Rijnmond.
  3. Stadswonen Rotterdam stelt vanaf juli 2020 kamers beschikbaar voor mbo-, hbo- en wo-studenten aan een opleiding voor het onderwijs, de zorg of de politieacademie. Aanmelding voor deze kamers loopt via de decanen/coördinatoren van de onderwijsinstelling.
  4. Vanaf begin 2022 komen in Rotterdam nieuwbouwwoningen in het (midden)huursegment beschikbaar. Als pilot wordt in bepaalde projecten een deel van de woningen met voorrang toegewezen aan leraren, zorgverleners en politieagenten. De voorrang geldt bijvoorbeeld voor het nieuwbouwproject Our Domain. Dit is een nieuwbouwproject in hartje Rotterdam voor studenten en young professionals tot 28 jaar. Dit appartementencomplex telt 612 studio’s en 2- kamerappartementen, variërend van circa 20 m2 tot ruim 50 m2. Huurprijzen variëren van 590 tot circa 1.000 euro (exclusief servicekosten). Vanaf de eerste week van juli 2021 hebben studenten en young professionals werkzaam als of lerend voor leraar, zorgverlener of politieagent twee weken lang voorrang boven andere geïnteresseerden op een huurwoning in Our Domain.  Ze kunnen zich nu alvast registreren op de website thisisourdomain.nl. Vervolgens krijgen ze een link om zich tussen 5 en 19 juli met voorrang in te schrijven voor een huurwoning in Our Domain. Oplevering van de woningen is begin 2022. Check ook de digitale Nederlandstalige flyer over Our Domain.

Wanneer kom ik in aanmerking?

Ik ben leraar

De regeling voor leraren geldt in Rotterdam voor leraren basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs voor leraren in de tekortvakken. Tekortvakken zijn Nederlands, Duits, Frans, informatica, natuurkunde, scheikunde, wiskunde, Latijn en Grieks.

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

  • U werkt minimaal twintig uur per week als leraar bij een Rotterdams schoolbestuur in het basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs of in één van de tekortvakken in het voortgezet onderwijs (zie hierboven).
  • U werkt als leraar in Rotterdam, maar woont buiten de stad en heeft daardoor een grote woon-werkafstand
  • Voor de proef met sociale huurwoningen in Bloemhof en Hillesluis en vanaf 1 september 2021 ook in straten in andere wijken geldt dat de woning passend moet zijn qua inkomen. Ook geldt een maximuminkomen tot 44.655 euro bruto per jaar. Dat maximum geldt per huishouden. Meer informatie over passend toewijzen kunt u vinden op rijksoverheid.nl
  • Voor de proef met de huurwoningen in Lombardijen en op termijn de proef met de nieuwbouwwoningen, geldt een minimuminkomen van 40.025 euro bruto per jaar.

Van de vier pilots zijn er momenteel twee waarvoor leraren zich kunnen inschrijven. Dit gaat om woningen in de wijken Bloemhof en Hillesluis (sociale huurwoning, huur tot 752 euro) en in straten in andere wijken en in Lombardijen (huur vanaf 752 euro). Inschrijving hiervoor verloopt via advertenties op Woonnet Rijnmond.

De voorrang op de nieuwbouwwoningen start bij de oplevering van de eerste woningen begin 2022. Leraren tot 28 jaar kunnen zich vanaf de eerste week van juli 2021 twee weken lang met voorrang aanmelden voor een huurwoning in het Rotterdamse nieuwbouwproject Our Domain, zie www.thisisourdomain.com en registreer je alvast voor meer informatie. Zie ook de digitale Nederlandstalige flyer van Our Domain met nadere info over de huurvoorwaarden.

Ik ben student aan een opleiding richting onderwijs

Alle mbo-, hbo- en wo-studenten jonger dan 28 jaar aan een Rotterdamse opleiding richting onderwijs kunnen voorrang krijgen op een kamer via Stadswonen Rotterdam. Studenten kunnen zich aanmelden via de decanen/coördinatoren van hun onderwijsinstelling. Ook komen ze met voorrang in aanmerking voor een huurwoning in het Rotterdamse nieuwbouwproject Our Domain, zie www.thisisourdomain.com. Our Domain biedt vanaf de eerste week van juli 2021 twee weken lang met voorrang huurwoningen aan in het centrum van Rotterdam voor studenten tot 28 jaar.  Zie ook de digitale Nederlandstalige flyer van Our Domain met nadere info over de huurvoorwaarden.

Kijk voor meer informatie en een aantal veel gestelde vragen & antwoorden op www.rotterdam.nl/maatschappelijkeberoepen of www.rotterdam.nl/wonen-leven/maatschappelijke-beroepen.