Voorschool

De speel- en leerplek voor peuters

Alle peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar kunnen in Rotterdam samen spelen en leren op de voorschool. De voorschool is te vinden bij kinderopvang en peuterspeelplekken. De voorschool heeft een speciaal peuterprogramma ook wel voorschoolse educatie genoemd. In een uitdagende en stimulerende omgeving met goed opgeleide pedagogisch medewerkers leren kinderen zich spelenderwijs te ontwikkelen.

Kenmerken voorschool:

  • Er is een NJI gecertificeerd peuterprogramma
  • Pedagogisch medewerkers zijn gecertificeerd voor het geven van Voorschoolse Educatie.
  • Iedere peuter kan hier vanaf 2 jaar naar toe, ouders betalen een bijdrage afhankelijk van hun inkomen.
  • Het uurtarief werkt hetzelfde als in de reguliere kinderopvang via kinderopvang toeslag.
  • Peuters die het nodig hebben kunnen  'extra spelen en leren' krijgen (via CJG) de gemeente betaalt deze extra uren.(de 2e helft van de uren zijn gratis)

Meer lezen

Subsidie voorschoolse educatie

Kwaliteitskader voorschoolse educatie 2018

Pilot VVE-monitor Rotterdam 2017