Voorschool

De speel- en leerplek voor peuters

De gemeente heeft de wettelijke taak om voorschoolse educatie aan te bieden aan peuters vanaf 2,5 jaar tot 4 jaar met een (risico op) onderwijsachterstand. Deze voorziening heet in Rotterdam de voorschool. Instellingen voor peuteropvang en kinderdagopvang krijgen gemeentelijke subsidie als zij de voorschool aanbieden.

Kenmerken voorschool:

  • Zelfde uurtarief als reguliere kinderopvang
  • Iedere peuter kan hier vanaf 2 jaar 6 uur naar toe, ouders betalen een inkomensafhankelijk bedrag
  • Peuters met een indicatie voor 'extra spelen en leren' (van CJG) kunnen 6 uur extra komen, de gemeente betaalt deze extra uren
  • Werkende ouders kunnen naar behoefte zelf extra uren inkopen

Rotterdam is met ingang van het schooljaar ’19 - ‘20 gestart met een uitbreiding van het aanbod. Peuters kunnen vanaf 2,5 jaar tot het moment waarop zij naar de basisschool gaan, gebruikmaken van een aanbod van 960 uur voorschoolse educatie. Ook peuters zonder risico op achterstand kunnen dan 2 uur meer naar de voorschool. Instellingen kunnen de uren spreiden over meerdere dagen, afhankelijk van de manier waarop zij werken. Ook kunnen ze het aanbod variëren afgestemd op de leeftijd van een peuter. Minder uren voor een jongere peuter en meer als de peuter ouder wordt. Er is wel een minimum en maximum aan het aantal uren per dag. Ruimte voor variatie is er zolang een peuter tussen de 2,5 en 4 jaar gebruik kan maken van het wettelijk verplichte aanbod van 960 uur, verdeeld over 60 weken in de peuteropvang en 78 weken in de kinderdagopvang.

Meer lezen

Subsidie voorschoolse educatie

Kwaliteitskader voorschoolse educatie 2018

Pilot VVE-monitor Rotterdam 2017