Vraag nu vergoeding voor schoolmaaltijd of boodschappenkaart po en vo

Via het landelijke Programma Schoolmaaltijden kunnen scholen voor leerlingen in het po, vo, sbo, so en vso een financiële vergoeding krijgen voor schoolmaaltijden of voor boodschappenkaarten voor thuis. Aanmelden gaat via www.schoolmaaltijden.nl. Op deze site staat ook alle informatie over het programma. Er gelden voorwaarden zodat hulp terecht komt bij kinderen die dit het beste kunnen gebruiken.

Maaltijd of boodschappenkaart
Scholen kunnen kiezen voor het organiseren van een maaltijd op school. Zij krijgen daarvoor een financiële vergoeding van € 9 per leerling per week. Ze kunnen ook kiezen voor het ondersteunen van leerlingen via een boodschappenkaart voor thuis. In dat geval krijgen ouders boodschappenkaarten ter waarde van €11 per kind per week.

Ook aanmelden als school nu al maaltijden aanbiedt
Ook scholen die nu al maaltijden of boodschappenkaarten aanbieden, moeten zich aanmelden en opnieuw de informatie verstrekken die zij eerder hebben verstrekt aan het Jeugdeducatiefonds. In de meeste gevallen zal het Jeugdeducatiefonds de scholen die het betreft ook zelf benaderen over het aanmeldproces. Deze scholen kunnen dan maaltijden blijven verzorgen op de manier waarop ze dat nu doen. Ze kunnen ook kiezen voor een andere manier van organiseren of alsnog voor boodschappenkaarten in plaats van maaltijden.

Looptijd tot einde van 2023
Met het Programma Schoolmaaltijden geeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) invulling aan de motie van de Tweede Kamer om als overheid voor schoolmaaltijden te zorgen. Het programma loopt tot het einde van 2023.

Het programma loopt tot het einde van 2023.

Met het Programma schoolmaaltijden geeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) invulling aan de motie van de Tweede Kamer om als overheid voor schoolmaaltijden te zorgen.