Wat kun je doen als je zorgen hebt over kinderen of jongeren?

Kinderen brengen naast het gezin waarin ze opgroeien de meeste tijd bij u op school door. Vaak bent u de eerste die zorgen signaleert. Hoe te handelen als u zorgen heeft over kinderen of jongeren?

U kunt met uw zorgen terecht bij schoolmaatschappelijk werk. Wanneer het nodig is, kan schoolmaatschappelijk werk, of u zelf, het wijkteam inschakelen. Deze pagina geeft een overzicht van organisaties die u in verschillende situaties rondom kinderen en jongeren kunt inschakelen. Neemt u contact op met onderstaande organisaties? Zorg er dan altijd voor dat uw informatie zorgvuldig en zo volledig mogelijk is. Dit helpt de organisatie bij het inschatten van de situatie. Hierdoor kan er sneller worden gehandeld.

Informatie en advies over jeugdhulpverlening

Het wijkteam biedt basisondersteuning. Hieronder valt bijvoorbeeld opvoedondersteuning, maar ook advies bij hoogbegaafdheid en schuldenproblematiek. Elke wijk van gemeente Rotterdam heeft een wijkteam. Bel de aan uw school verbonden contactpersonen van het wijkteam.

Zorgen over kinderen/jongeren tot 23 jaar?

Aanmelden bij het wijkteam doet u via e-mailadres wijkteam.[naam van uw wijk]@rotterdam.nl (bijvoorbeeld wijkteam.carnisse@rotterdam.nl, wijkteam.beverwaard@rotterdam.nl, wijkteam.afrikaanderwijk@rotterdam.nl, wijkteam.oudcharlois@rotterdam.nl).

Denk aan SISA (Samenwerkings Instrument Sluitende Aanpak)

Geef ook altijd een signaal af in SISA via www.sisa.rotterdam.nl. U ziet dan direct welke hulpverleners er nog meer betrokken zijn.

Huiselijk geweld of kindermishandeling

Is er een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld? Maak dan een melding bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond via telefoonnummer: 0800 -2000. Volg hiervoor altijd eerst de stappen van www.meldcodeschool.nl  om te zorgen dat u een zorgvuldige en volledige melding maakt.

Bij acute onveiligheid!

Bel 112

Escalatieroute voor het wijkteam en Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Mocht u vastlopen bij het organiseren van hulp dan volgt nu de escalatieroute voor het wijkteam en Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond:
  • Neem contact op met het Crisisinterventieteam van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond via telefoonnummer (010) 233 00 00. Hier kunt u 7 dagen per, week 24 uur per dag terecht.
  • Bij ernstige zorgen rondom een minderjarige zonder medewerking van de ouders. Hebt u alle informatie, zicht op de situatie, ziet u mishandeling of opvoed-falen en is er met vrijwillige hulp geen of onvoldoende verbetering? Stem af met het wijkteam om het te bespreken op het Jeugdbeschermingsplein. Zie de aangewezen documentatie op www.rotterdam.nl/jeugdbeschermingsplein. Hebt u onvoldoende informatie, zicht op de situatie, ziet/weet u onvoldoende concreet of er sprake is van mishandeling of opvoed-falen en is er met vrijwillige hulp (nog) geen of onvoldoende verbetering? Dan is er uitgebreider onderzoek nodig. Maak dan een melding bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond via telefoonnummer 0800 -2000
  • Zorgen waarbij sprake is van een (Voorlopige) Ondertoezichtstelling. Neem contact op met Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond via telefoonnummer (010) 233 00 00. Hier kunt u 7 dagen per, week 24 uur per dag terecht. of neem contact op met de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering via telefoonnummer: (088) 526 00 00 of via  www.williamschrikkergroep.nl/contact
  • Melden van zorgen waarbij een zorgaanbieder betrokken is. Bel de casusregisseur van het wijkteam. Is de casusregisseur niet bekend? Bel de wijkteamleider.
  • Wanneer u vastloopt bij een casus waarvan u een melding heeft gedaan bij Veilig Thuis, mailt u naar scholen@veiligthuisrr.nl . Dit mailadres is bedoeld om opmerkingen en vragen over de procesgang te melden. Niet over de inhoud van de casus. Dit gaat via het meldpunt voor adviesvragen en het doen van een melding of via de onderzoeker via telefoonnummer (010) 412 81 10.
  • Escaleren wijkteams Rotterdam Wanneer u vastloopt bij het organiseren van zorg/hulp voor een leerling van uw school, dan kunt u escaleren via de volgende escalatiestappen: Wijkteamleider, Manager wijkteams, Afdelingshoofd, Directie MOW en Zorgconsul. De namen en telefoonnummer verschillen per wijk.
 
VO-scholen kunnen via de wijkteamleider de gegevens van andere wijkteams en management ontvangen.