Wethouder Kasmi opent de Week van de Veiligheid in het onderwijs op het Albeda College

De Week van de Veiligheid is officieel begonnen! In Rotterdam trapt Said Kasmi, wethouder van Onderwijs, Cultuur en Toerisme, de week af op het Albeda College aan de Rosestraat. Hij onthult er samen met leden van het bestuur van het Albeda en vijf Albeda-studenten een poster die deze week op verschillende scholen in de stad zal hangen, met de treffende tekst, ‘Voel je veilig op school / Daar zorgen we samen voor!’

Het gesprek

Met deze campagne wil de gemeente in samenwerking met haar partners het gesprek over veiligheid stimuleren. Deze week staat namelijk in het teken van het gesprek: hoe kunnen docenten, studenten, politie, jongerenwerkers en de gemeente op een open manier met elkaar over veiligheidskwesties spreken? Samenwerking en dialoog zijn essentieel, want, aldus wethouder Kasmi, “alleen wanneer we er samen de schouders onder zetten, kunnen we ons doel halen: op scholen een veilige omgeving creëren waarbinnen alles bespreekbaar is.”

En dat is belangrijk, want volgens de wethouder is veiligheid een kernwaarde voor een fijn gevoel op school en een veilig schoolklimaat is essentieel om goed te kunnen leren. Het thema van de week van de veiligheid, High Impact Crimes, past goed binnen het integrale actieplan ‘Veiligheid in en om het onderwijs’ dat de gemeente sinds 2019 volgt. De gemeente voert intensieve gesprekken met het onderwijsveld om te kijken hoe de veiligheid kan worden verstevigd en hoe de samenwerking tussen scholen, de gemeente en veiligheidspartners als de politie, BOA’s en jongerenwerkers kan worden geïntensiveerd. Er zijn al veel resultaten behaald, waaronder het initiatief voor deze campagne.

Drie doelen

Wethouder Kasmi stelt drie doelen voor deze week: “Ervoor zorgen dat studenten weten waar ze terecht kunnen als ze zich onveilig voelen; dat onderwijsprofessionals weten wat ze vervolgens kunnen doen; en tussen de gemeente, het onderwijs, de politie en jeugdwerkers, afspraken maken over de structuren die voor veiligheid zorgen.”

Dit soort afspraken focussen zich bijvoorbeeld op de inzet van extra jongerenwerkers, wijkagenten die een scherp oogje in het zeil houden rondom scholen en op de versoepeling van de informatiedeling tussen de partners. “Het onderwijs veiliger maken kun je alleen maar samen doen. We roepen daarom leerlingen, studenten, docenten maar ook ouders op om de het gesprek aan te gaan. Deze week biedt daar goed de mogelijkheid voor!”, aldus Kasmi.

School als veilige omgeving

Ook de studenten van het Albeda vinden veiligheid op school een belangrijk thema. Ze zijn blij met hoe het op het Albeda gaat. In gesprek met de wethouder zegt een studente: “Ik heb vaak ’s avonds les, en dan voel ik me veiliger omdat de bewakers er ook zijn. Die blijven totdat de laatste les is afgelopen. Als dat niet zo was geweest zou ik denk ik niet zo laat nog naar school gaan.”

Een andere studente vertelt dat ze haar school een veilige plek vindt: “Ik voel me onveiliger in de buurt van de school dan op school zelf”. Een punt dat veel aandacht krijgt binnen het actieplan van de gemeente. Een andere student is blij met de vertrouwenspersoon die elke klas krijgt toegewezen op het Albeda. “Ik heb er nog geen gebruik van gemaakt, maar alleen al omdat ik weet dat ik naar iemand toe kan stappen als ik daar behoefte aan heb, voel ik me veiliger.”

Alle studenten geven aan dat ze het gesprek belangrijk vinden. “Durven praten over lastige onderwerpen is moeilijk, maar belangrijk”, aldus een student van de koksopleiding. Wethouder Kasmi besluit het gesprek met de studenten door hen iets op het hart te drukken: “Als we samen de omgeving creëren waarin we het gevoel hebben dat we op een respectvolle manier onderwerpen met elkaar kunnen bespreken, ook de lastige, dan zijn we een heel eind op weg.” De studenten knikken instemmend.