Terug naar overzicht
Arentschool

Wens voor nieuwe, grotere school op dezelfde locatie
Project in voorbereiding

De Arentschool aan de Jaffahof in Kralingen is aan uitbreiding toe: het oude schoolgebouw voldoet niet meer. De wens is om een nieuw schoolgebouw neer te zetten op de huidige locatie van de school, waar het aantal leerlingen van 340 kan uitgroeien naar 400. De opgave is niet gering: de school moet meer lokalen krijgen, maar ook voorziet de business case in de bouw van een nieuwe gymzaal.

Een aantal deskundigen bestudeert de mogelijkheden om dit kunststuk voor elkaar te krijgen en de business case te kunnen afronden. Daarmee wordt ook duidelijk of de wens om op de oorspronkelijke locatie een nieuwe school neer te zetten financieel en technisch mogelijk is. Om de bouwkundige puzzel passend te krijgen lijkt een gedeeltelijk ondergrondse aanleg van de gymzaal de beste oplossing. Met de nieuwbouw zullen in elk geval de problemen met het binnenmilieu in de huidige school zijn opgelost.