Werkbezoek Kasmi en Bokhoven preventieve aanpak schoolverzuim Zuiderpark College

Wethouders Kasmi en Bokhoven brachten gisteren een werkbezoek aan het Zuiderpark College. Deze school voor voortgezet onderwijs was één van de eerste scholen die twee jaar geleden de Rotterdamse preventieve aanpak terugdringen schoolverzuim (PATS) implementeerde. Door de aanpak zijn onderwijsprofessionals zich meer bewust van verzuim en wat zij kunnen doen bij verzuim, maar ook hoe zij door aandacht voor de leerling, verzuim kunnen voorkomen.  

Het uitgangspunt is ‘Oog voor jou’. De kern is dat aandacht op school voor geoorloofd verzuim, maar vooral het zien van leerlingen, ze aandacht geven, helpt om ongeoorloofd en langduriger verzuim en thuiszitten te voorkomen.

Gezamenlijke aanpak

PATS is ontwikkeld door CJG Rijnmond in opdracht van de gemeente en gebaseerd op de door het NJI erkende interventie M@ZL. Het is een, door scholen en het CJG gezamenlijk gedragen gestructureerde aanpak voor signaleren dat een leerling ziek is, deze bereiken, adviseren en begeleiden. In samenwerking met de leerling, de ouder(s), de schoolmaatschappelijk werker, de leerplichtambtenaar, de begeleider passend onderwijs en de koersconsulent van het samenwerkingsverband Koers VO.

Het CJG benadert scholen en ondersteunt bij de implementatie en uitvoering van PATS. Ruim dertig scholen werken al volgens PATS.

Meer bewust van risico’s

Onderwijsprofessionals geven aan dat zij zich meer bewust zijn van de risico’s van verzuim en het belang van preventie en vroegtijdige signaleren en handelen, waardoor zij langdurig verzuim kunnen voorkomen.

Door PATS werken school en CJG meer gestructureerd samen bij het bereiken van verzuimende leerlingen en hun ouders. De CJG-professionals hebben tools om vanuit de gedachte van positieve gezondheid te kijken naar wat een leerling kan en wat het nodig heeft (i.p.v. wat niet meer kan). Ze kunnen hiermee ook de belastbaarheid van een leerling beter inschatten.

Interesse in PATS?

Neem contact op met het CJG.