Werkconferentie schoolzorgteams druk bezocht

Tijdens de druk bezochte werkconferentie schoolzorgteams op 30 maart hebben ruim 160 betrokkenen bij de opzet en uitvoering van de Rotterdamse schoolzorgteams ideeën uitgewisseld om de schoolzorgteams nog beter te laten functioneren.
Na de opening met wethouder Achbar (Welzijn, Samenleven, Sport en Digitale Inclusie) en gastspreker Ismail Aghzanay zijn veel ervaringen en inzichten uitgewisseld.
Zo is gesproken over succesfactoren, hoe praktijk en beleid goed op elkaar aansluiten, preventie, samenwerking binnen een schoolzorgteam, uniformiteit versus maatwerk en samenwerken met partners om de school voor preventie.

Achtergrond schoolzorgteams
Vanuit de wens om op school meer preventie te bieden om te voorkomen dat kinderen zwaardere hulp nodig hebben of uitvallen en de wens om kinderen en gezinnen die hulp vanuit het wijkteam nodig hebben, snel te kunnen helpen, hebben schoolbesturen, gemeente Rotterdam, samenwerkingsverband PPO en NPRZ een raamovereenkomst gesloten met afspraken over het verstevigen van de zorgstructuur op basisscholen met schoolzorgteams met een medewerker van het wijkteam en zorgprofessionals van school (waaronder de schoolmaatschappelijk werker). De ambitie is om voor eind december 2023 bij 125 scholen met een hoge en zeer hoge wegingsfactor (waaronder ook sbo-scholen), een schoolzorgteam te starten.